Skip to main content
فهرست مقالات

کتابی کلامی از ضرار بن عمرو

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : ضرار، کتاب، ضرار بن عمرو، کلامی، کتابی کلامی از ضرار، احادیث، کتاب التحریش، ابو عمرو ضرار بن عمرو، معتزله، متن

خلاصه ماشینی:

"از خلالبحث‌هایی که در این باره از سوی فقها و متکلمان در قرن دوم قمری و ازجمله از واصل بن عطا در اختیار داریم15،روشن می‌شود که بحث‌هاییمبنایی دربارۀ مبانی حجیت در دین و از جمله بحث اخبار و نیز خبر مجمععلیه و جایگاه سنت و خبر منقول از پیامبر و یا صحابه در حجیت دینیمیان متکلمان و صاحب نظران گرایش‌های مختلف مذهبی و اصحابفرق در جریان بوده است. اواخر سده دوم و اوایلسده بعدی با تالیف کتاب النکث ابراهیم نظام16و اهتمامات بشرمریسی،متکلم برخی17در نقد اخبار و نقادی موضوعاتی از قبیلحجیت خبر،خبر مجمع علیه،خبر واحد،اجماع و قیاس و جایگاهصحابه،عرضه احادیث بر کتاب خدا و مانند آن در محافل کلامی معتزلیو طیف‌های مختلف مرجی این بحث‌ها دامنه وسیع‌تر و مبنایی‌تریگرفت و در کنار اصول فقه پایه ریزی شده توسط شافعی و محافل فقهگرا،متکلمان نیز در پیشرفت مبانی علم اصول فقه مشارکت کردند؛بهطوری که از بیشتر متکلمان معتزلی دوره محنه و اندکی پس از آن مانندبشر بن معتبر و جعفرین و ابو موسی مردار آرای متعدد در این موضوعاتباقی مانده است. با توجه به آنچه گذشت،باید گفت که کتابالتحریش با وجود اینکه کتابی در عقاید فرق مختلف است و از همین &%08903DMKG089G% رهگذر اطلاعات بسیاری درباره عقاید فرق گوناگون در اختیار ما قرارمی‌دهد،از دیگر سو ما را با مجموعه‌ای از احادیث آشنا می‌کند که مورداستناد فرق مختلف در عصر ضرار بوده است و بنابراین از این امر که چهاحادیثی در نیمه‌های سده دوم مورد استناد فقها و اصحاب حدیث بوده،اطلاع می‌یابیم."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.