Skip to main content
فهرست مقالات

فهرست کتابهای منتشر شده در اردیبهشت ماه 1384

کلید واژه های ماشینی : شابک، شومیز، دین، کتاب، اسلامی، قرآن، مترجم، گالینگور، تهران، ویراستار

خلاصه ماشینی:

"شابک:9-223-426-964 چاپ اول (به تصویر صفحه مراجعه شود) این مجلد دربر گیرنده‌ی بخشدوم از کتاب توحید-ازمجموعه‌ی شرح عربی اصولکافی است که مباحثی از اینقبیل را شامل می‌شود:جوامعالتوحید،النوادر فی التوحید،المشیئه و الاراده،الاتبلائ والاختیار،السعاده و الشقاده،الخیرو الشر،الجبر و القدر،و الامر بینالامرین. شابک:8-03-8711-964 چاپ اول (به تصویر صفحه مراجعه شود) این کتاب که به بررسی برخیویژگی‌های زندگی معنوی انساناختصاص یافته در چهار موضوعانسان از دیدگاه اسلام،حیاتمعنوی،خصوصیات و راه‌هایدستیابی به آن،جامعه‌ی معنوی وویژگی‌های آن و آسیب شناسیحیات معنوی فراهم آمده است. عنوان به لاتین: fo noitcurtsnocer ehT ni thguoht suoigiler narI شابک:4-22-8618-964 (به تصویر صفحه مراجعه شود) نویسنده با بیان این مطلب که دربازسازی اندیشه دینی،تفاسیرجدیدی از متون دینی عرضهمی‌شود و در هر برهه از زمان یکیاز تفاسیر موجود،تفسیر غالبمی‌شود،در بخش اول کتاب مبانینظری مورد نیاز برای تحلیلاندیشه‌ی مسلط در جهان را مطرحمی‌سازد و در ارتباط با آن مسئله‌یجهانی شدن و تجلی آن را دراندیشه‌ها بررسی می‌کند. شابک:8-31-7468-964 چاپ اول (به تصویر صفحه مراجعه شود) این کتاب برگرفته از احیاء علومالدین اثر امام محمد غزالیاست که نگارنده آن رااعتقاد نامه‌ی خویش تلقیمی‌کند. 4 L عنوان به لاتین: sretsam denwoner ehT namrek fo sifus & شابک:3-40-5745-964 (به تصویر صفحه مراجعه شود) موضوع این کتاب شرح حالصوفیان نعمت اللهی شهرکرمان از زمان‌های قدیم تا بهامروز استت که گرد آورنده بااستفاده از منابع و مآخذ ونوشته‌های معاصران آن را برحسب تاریخ تدوین کرده است. عنوان به لاتین: eht morf nosseL fo yrotsih lacitylana malsI شابک:2-301-422-964 (به تصویر صفحه مراجعه شود) نگارنده در این کتاب علاوه برمعرفی اجداد پیامبر اسلام(ص)دوره‌ی ولادت محمد(ص)وحوادث پس از آن،روزگار بعثت وهجرت آن حضرت را به یثرب تاپایان جنگ بدر که در سال دومهجرت روی داده بازگو کرده است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.