Skip to main content
فهرست مقالات

پژوهشهای برگزیده سال (1376) در گروه فرهنگی- ادبی

(2 صفحه - از 2 تا 3)

کلید واژه های ماشینی : ادبی، متناقض نمایی، پژوهش، فارسی، حکایتها، زبان، کتاب، داستان، نمایی در غزلهای مولوی، عرفان

خلاصه ماشینی:

"زیر نظر:شورای سر دبیری بخش فهرست و خلاصه کتاب:مدیریت اطلاع رسانی و خدماترایانه‌ای مدیر فنی و هنری:محمد کرمی مدیر داخلی:مسعود سلیمی لیتوگرافی،چاپ و صحافی:سازمان چاپ و انتشارات وزارتفرهنگ و ارشاد اسلامی نشانی:تهران خیابان انقلاب بین صبا وفلسطین شماره 1178 صندوق پستی 1455-13145 تلفن:6415469 پژوهشهای برگزیدۀ سال(1376)در گروه فرهنگی-ادبی متناقض نمایی درغزلهای مولوی در این پژوهش،یکی از بنیادی‌ترینعناصر زبان شعر و عرفان بررسی شدهاست،این پژوهش از دو بخش کلیتشکیل شده است:بخش نسخت بهمباحث نظری پیرامون متناقض نماییپرداخته و بخش دوم پژوهشی کاربردیدر شعر مولوی است. بررسی حکایتهای فارسیاز زبان حیوانات(فایلهای فارسی) این پژوهش در پی پاسخ‌گویی بهاین سؤال مطرح شده است که:آیاحکایتهای حیوانات در ادبیات فارسیویژگیها و اصول مشترکی دارند که&%00302AMKG003G% براساس آنها بتوان این نوع قصه وداستان را به عنوان یک نوع ادبیداستانی متمایز از دیگر انواع مطرحساخت یا خیر؟ضمن پرداختن به اینسؤال،مباحث و مسائل دیگری نیزمطرح بوده است که برخی از آنهاعبارتند از: اولین حکایتها و اولین کسانی کهآنها را به کار برده‌اند چه کسانی بوده‌اند؟منشأ و تاریخچۀ این حکایتها کداماست؟اهداف سازندگان و آورندگانحکایت چه بوده است؟چه عواملیباعث رواج این حکایتها شده است؟چهمضامینی در این حکایتها بیشتر تکرارشده و چرا؟همانندیهای ساختاریحکایتها کدام است؟و..."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.