Skip to main content
فهرست مقالات

باب استثنا در سعدی

سخنران:

(3 صفحه - از 6 تا 8)

کلید واژه های ماشینی : استثنا، باب استثنا در سعدی، زبان، شعر، طغیان، فتنه، شعر طغیان علیه حاکمیت، نرگس، غزلیات، استثنای منقطع

خلاصه ماشینی:

"در این ابیات از هنرهایگوناگون ادبی استفاده کرده و از جمله در انسان نگاریموجودات بی‌جان کلام را به اعلی علیین رسانده است کهمن واقعا از ذکر آن ابیات معجزه آیات ناگزیرم: {Sنصیحتگر آمد به ایوان شاه#نظر کرد در صفۀ بارگاهS}{Sشکر دید و عناب و شمع و شراب#ده از نعمت آباد و مردم خرابS}{Sیکی غایب از خود،یکی نیم مست#یکی شعر گویان صراحی به دستS}{Sز سویی بر آورده مطرب خروش#ز دیگر سو آواز ساقی که نوشS}{Sحریفان خراب از می لعل رنگ#سر چنگی از خواب در بر چو چنگS}(به تصویر صفحه مراجعه شود){Sنبود از ندیمان گردن فراز#بجز نرگس آن جا کسی دیده بازS}{Sدف و چنگ با یکدیگر سازگار#بر آورده زیر از میان ناله زارS}{Sبفرمود و درهم شکستند خرد#مبدل شد این عیش صافی به دردS}{Sشکستند چنگ و گسستند رود#بدر کرد گوینده از سر سرودS}{Sبه میخانه در،سنگ بر آن زدند#کدو را نشاندند و گردند زدندS}{Sمی لاله گون از بط سرنگون#روان همچنان کز بط کشته خونS}{Sخم بستن خمر نه ماه بود#در آن فتنه دختر بینداخت زودS}{Sشکم تا به نافش دریدند مشک#قدح را بر او چشم خونی پر اشکS}{Sبفرمود تا سنگ صحن سرای#بکندند و کردند نو باز جایS}{Sکه گلگونه خمر یاقوت فام#به شتسن نمی‌شد زروی زفامS}{Sعجب نیست با لو عه‌گر شد خراب#که خورد اندر آن روز چندان شرابS}{Sدگر هر که بربط گرفتنی به کف#قضا خوردی از دست مردم چو دفS}{Sو گر فاسقی چنگ بردی به دوش#بمالیدی او را چو طنبور گوشS}{Sولوله در شهر نیست جز شکن زلف یار#فتنه در آفاق نیست جز خم ابروی دوستS}غزلیات شکن از جنس ولوله و خم از جنس فتنه نیست."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.