Skip to main content
فهرست مقالات

از حماسه تا طنز

مصاحبه شونده:

(5 صفحه - از 28 تا 32)

کلید واژه های ماشینی : رمان، طنز، داستان، کرمان، نفس، حدیث نفس، انسان، باور، نفس انسان داستان دین‌باور، محمد علی علومی نویسندۀ آذرستان

خلاصه ماشینی:

"معجونش می‌شود دن کیشوت!مدتهای مدید بر حقیرگذشت تا علائق و دلنگرانی‌های سیاست،به معنایخاص آن-تحصیلکردۀ همین رشته هم هستم-درذهن و جان من پژمرد و مرد و آنگاه چون که سر سوزنذوقی دارم،وارد وادی قلم شدم البته با همان روحیۀبازمانده از ایام پیش از آن،یعنی در آغاز مطلق‌نگر وهنوز آرمان خواه و هنر را ابراز بیان مفهوم و معناییدیدن و از این طرز باورها که به ویژه حالا-به سبباوضاع در بیشتر جاهای جهان و در پاسخیعکس العملی و اغلب حتی در رویه و فاقد تفکر به آن-از سوی پاره‌ای جماعت،خریدار ندارد،متاعی کهنه وباستانی می‌نماید و لیکن دلیل اندیشه‌ها و نوشته‌هایباستانی نمای حقیر،شاید این باشد که در محله‌ای کنارارگ بم،رشد کرده‌ام و بنای ارگ را به بهمن پسراسفندیار منسوب می‌دارند،باری،در مملکتی هستیم پراز عشایر و ایلات روستایی و دهقان که بینش ودانششان از جهان،هنوز هم حد و حدود همان فهم-آنهم فهم از مسیر و مجرای ناخود آگاه جمعی و قومی-شاهنامه و حافظ و مثنوی مولانا و گلستان و بوستانسعدی و رساله‌های عبید زاکانی و خمسۀ نظامی وامثال آثار این بزرگان عرصۀ ادب ایران و جهان است. گذشته از نظریات مذکور که باعث تفاوت در نگاه واجرای داستان غیب باور با داستان‌های مبتنی برتئوری‌های ادبیات پس از رنسانس،عمدتا بر مبنایحدف آسمان؛می‌شود،نکته مهم دیگر این است که بهغیر از ضرغام فرماندار گفت و گوی او با رحیم-کهزمانی چون نوکر خانوادۀ آنها بوده است-آن هم در حالیبحرانی و همچنین گفت و گوی نایب تیمور خان قزاقهمپالگی رضا شاه،او نیز به هنگام مستی،دیگرانبر خلاف پروای گفته‌هایشان را دارند و بی‌پروایی ایناننیز به این سبب است که در جوامع سنتی مبتنی بر سلطۀزر و زور،اربابان،جماعت را به پشیزی نمی‌گیرند و بهپیچپیچه‌های در خفای آنان،اعتنایی نمی‌کنند و اغلب،حتی قصد پرده‌پوشی بر خطاهای خود را نیز ندارند واین مربوط به روان‌شناسی طبقات مسلط در جوامعسنتی و بسته و محدود،همچون کرمان چند دهۀ پیشاست."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.