Skip to main content
فهرست مقالات

چراغی در دل

نویسنده:

(4 صفحه - از 38 تا 41)

کلید واژه های ماشینی : محمد رضا برزگر خالقی ، شرح گلشن راز لاهیجی ، کوشش محمد رضا برزگر خالقی ، فارسی ، لاهیجی ، شبستری ، شعر ، ادب ، شرح گلشن راز الهی ، تصوف

خلاصه ماشینی:

"چراغی در دل (به تصویر صفحه مراجعه شود)نقد مؤلف:محمد رضا برزگر خالقی به مناسبت انتشار شرح گلشن راز الهی اردیبلی[از انتشارات مرکز نشر دانشگاهی]،1377 الف. زاویۀ نگاهلاهیجی آن گونه که استاد زرین کوب به درستی اشارهمی‌کند این است که در شرح تعالیم صوفیه میان&%01116AMKG011G% *تصحیحی که محمد رضا برزگر خالقی و عفت کرباسی از شرح گلشنراز لاهیجی به انجام رسانیده‌اند،کوششی است در راه دست‌یابی بهیک متن منقح از این شرح،و متضمن فوایدی چند. تصحیحی که محمد رضا بزرگر خالقی و عفتکرباسی از شرح گلشن راز لاهیجی به انجامرسانیده‌اند،کوششی است در راه دست‌یابی به یک متنمنقح از این شرح،و متضمن فوایدی چند. در مجموع این برگزیده متون عرفانی برای تدریسدر درس‌هایی چون مبانی عرفان،یا آشنایی با عرفان و *شرح الهی به رغم بهره‌گیری‌های گاه به گاه از شرح لاهیجی،نسبت بهمفاتیح الاعجاز ذوق روزانه‌تر به رشته تحریر درآمده و نوشته‌ها وشرح‌ها و تفصیل‌های آن،هر چند به ژرفای توضیحات لاهیجینمی‌رسد،باری،شاید بیشتر درخور ادراک و سطح خوانندۀ کم‌ترآشنای وادی عرفان است. از طرفی،گر چه در سرزمین فارس،شاعران نورپرداز توانمندی وجود دارند که باوجود داشتن آثار ارزشمند در این مجموعهذکری از آنان نشده است،کسانی که معرفیآنان می‌توانست نشان دهندۀ توان فارس درشعر امروز ایران باشد و گر چه مؤلف کتاب درمقدمه ما را به انتشار جلدی دیگر از اینمجموعه نوید داده است اما ذکر نام اینشاعران نورپرداز می‌توانست جایگاهی درهمین بخش داشته باشد،چرا که در پایانجلد دوم به معرفی شاعرانی برمی‌خوریم کهشاید بتوان گفت که انتخاب آنان نه به جهتمهارت در سرودن شعر و انتشار اثر،بلکه کاملامبتنی بر سلیقه و یا رابطه بوده است و البته اگرملاکی برای دریافت لقب شاعری وجودداشت،شاید ما با این مسئله مواجهنمی‌شدیم."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.