Skip to main content
فهرست مقالات

دستور زبان فارسی

(1 صفحه - از 19 تا 19)

کلید واژه های ماشینی : دستور زبان فارسی ، کتاب دستور زبان فارسی تألیف ، دستور زبان فارسی تألیف فرض‌پور ، دستور زبان فارسی تألیفمصطفی فرض‌پور ، فلسفه ، دستور زبان فارسیدستور زبان فارسی ، نقد ، کتاب ، حکایت ، ادبی

خلاصه ماشینی:

"البتهبدین نکته باید توجه کرد که اینجا،و در این باب همحکایت،حکایت تشکیک است و مسئله چونان وجود ازدیدگاه صدر المتألهین،مقول به تشکیک،یعنی کهفلسفه‌دانی اهل نقد و نقادی اهل فلسفه،بدیهی وطبیعی است که دارای شدت و ضعف است،چنانکه-فی المثل-در تاریخ تفکر خودمان مثل اعلای نقدغزالی است و سپس امام فخر رازی،البته با تفاوت‌هاییکه من ریشۀ آنها را در کلام و فلسفه می‌بینیم و امیدوارماگر توفیق،رفیق شود در همایش نقد فلسفی از میراثارجمند فخر رازی در نقد فلسفی سخن بگویم... اگر صورت دوم را بپذیریم که با واقعیتزبانشناسی نزدیکتر است،کتاب‌های دستور فقطسر مشق ابتدایی برای نو آموزان است تا با رعایت تقدمو تأخر فعل و فاعل و مفعول،معنایی را در جمله‌ای بهذهن مخاطب منتقل کنند و شاید بتوان گفتنویسندگان و اهل قلم ضرورتی در یادگیری این قواعدنمی‌بینند،رندی اهل نظر که خود از بزرگان قوم ما درحوزۀ شعر و نقد و تحقیق است به راستی می‌گفت که اگرامروز از من درباره نهاد و گزاره سؤال کنند چیزینمی‌دانم،حال آنکه این مرد خود دهها کتاب ارزندهتألیف و تصحیح کرده است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.