Skip to main content
فهرست مقالات

وسوسه عاشقی

نویسنده:

(3 صفحه - از 28 تا 30)

کلید واژه های ماشینی : عشق، وسوسۀ عاشقی، عقل، مولانا، خرد، نویسنده کتاب وسوسۀ عاشقی، انسان، کتاب، زن، عرفان

خلاصه ماشینی:

"نویسنده از غم نیز تعریفی ارائهنمی‌کند خرد چه نوع غمهایی را از دل بیرون می‌کند؟غمی را که رودکی و کسایی و ابو شکور و بشار مرغزیمطرح می‌کند با غمی که مولانا و حافظ مطرح می‌کندچه تفاوتهایی دارد؟ {Sدمی با غم بسر بردن جهان یکسر نمی‌ارزد#به می بفروش دلق ما کزین بهتر نمی‌ارزدS}/145حافظ سایه {UU}وسوسۀ عاشقی مجتبی بشر دوست {Sعمریست تا به راه غمت رو نهاده‌ایم#روی و ریای خلق به یکسو نهاده‌ایمS}حافظ {Sلذت داغ غمت بر دل ما باد حرام#اگر از جور غم عشق تو دادی طلبیمS}{Sچون غمت را نتوان یافت مگر در دل شاد#ما به امید غمت خاطر شادی طلبیمS}/358حافظ {Sجایی که تخت و مسند جم می‌رود به باد#گر غم خوریم خوش نبود که بد که می‌خوریمS}/362حافظ نویسنده در این بخش به نحو مبالغه‌آمیزی ایرانرا مهد خرد و خردورزی مطرح کرده،و یونان را که مهدعقلانیت فلسفی است وامدار کشور ما دانسته استنویسنده در این بخش شدیدا از آراء و آثار دکترزرین‌کوب،خاصه کتاب کار نامه‌ی اسلام ایشان متاثراست. {Sهندوی بد که تو را باشد وزان تو بودS}(به تصویر صفحه مراجعه شود){Sبهتر از ترکی کان تو نباشد صد بارS}{Sهندوان شوخک و شیرنک و خوش بانمکند#نیز بی‌مشغله باشند گه بوس و کنارS}فرخی بخش آخر کتاب با وجود تطویل بیشتر،ابهاماتبیشتری را نیز متضمن است نویسنده در این بخش بهعرفان یونانی و هندی و مسیحی و یهودی و اسلام نیمنگاهی می‌افکند و در پایان به آراء حلاج و احمد و غزالی وعین القضات در پیرامون مراتب عشق،آیینگی انسان،ابلیس پرداخته و کتاب را به پایان می‌برد کتاب چرا بامسأله ابلیس و عشق ابلیس به خداوند ختم می‌شود؟آیانویسنده برای این کتاب جلد دومی نیز در نظر گرفتهاست؟ نویسنده،کاملا گزینشی عمل کرده،از میانچهره‌های شاخص تصوف چند نمونه رابه عنوان فحولتصوف در نظر گرفته و به تبیین آراء فقط همان چند تنپرداخته است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.