Skip to main content
فهرست مقالات

اگر اندکی تامل می بود...

نویسنده:

(2 صفحه - از 46 تا 47)

کلید واژه های ماشینی : سند، کتاب، اعتصامی، خانم پروین اعتصامی، پروین اعتصامی، زیرنویس، علامت، مشاهیر ادب معاصر ایران، خانم اعتصامی، استخدام پروین اعتصامی

خلاصه ماشینی:

"-در این باره باید گفت:اصل اول در بازنویسی اسناد،رعایت امانت‌داری در نقل مضامین اصلی است که درهر برگ سند دیده می‌شود. 3-خوانندۀ محترم فرموده‌اند:«در صفحۀ 133،زیرنویس شمارۀ 1،نام خانوادگی خانم سرور مهکامه راقید نکرده است و محصص را از قلم انداخته است وظاهر مطلب چنین القاء می‌کند که نام خانوادگی ایشانمهکامه است». -در این باره لازم است خوانندۀ محترم قبول زحمتفرموده،یک بار دیگر صفحۀ 136 را با دقت از نظر {UU}اگر اندگی تأمل می‌بود... -به ایشان عرض می‌شود:در دفتر اول و همچنیندر دفتر دوم این مجموعه،هر گاه در حاشیۀ هر سند،مطلبی به عنوان توضیح و یا تحقیق،نقل گردد(گذشتهاز چند مورد استثنائی)،بلافاصله به مأخذ آن مطلباشاره می‌گردد. 9-خوانندۀ محترم فرموده‌اند:«اسنادی که باشماره‌های 16-19 در صفحات 156-159 کتاب آمدهاست،عنوان استخدام در کتابخانۀ دانشسرایعالی را دارددر حالی که محتوای اسناد مربوط به استعفای ایشان(خانم اعتصامی)می‌شود نه استخدام». -به ایشان عرض می‌شود که:شیوۀ بازنویسی و نقلاسناد و تعیین عناوین هر سند،بدین گونه بوده است کهاگر چه سند با موضوعی مشترک وجود داشته باشد،همگی تحت یک عنوان اصلی،بدنبال یکدیگر قرارمی‌گیرد و عنوان اصلی هم از موضوع اولیه سند گرفتهمی‌شود. از اینگذشته،از مجموع دوازده سند فوق،تنها سه سند(اسناد17-19،ص 157-159)،مربوط است به استعفایپروین از کتابداری دانشسرایعالی،اما جایبسی تعجب است که چرا خوانندۀ محترم،اصرار برالقای چنین مطلبی دارند که«محتوای[همۀ این]اسنادمربوط به استعفای خانم اعتصامی می‌شود نه استخدام»او؟! 11-خوانندۀ محترم فرموده‌اند:در بازنویسی سندشمارۀ 17،صفحۀ 154،حاشیۀ این سند و امضاهایمختلفی که در زیر آن آمده،معرفی نشده است. در مورد«نمونه‌هایی از این اشتباهات»که خوانندۀمحترم،متذکر آنها شده است،باید گفت اولا برخی ازموارد مورد اشارۀ ایشان صحیح است و ثانیا راه‌یابی آنهابه«فهرست منابع تحقیق»به همین ترتیب بوده استاما بنده قصد ندارم تا تقصیر آن را به عهدۀ دیگران و یامنابع دیگر بیندازم."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.