Skip to main content
فهرست مقالات

نگاهی به ادبیات آفریقا

نویسنده:

(4 صفحه - از 30 تا 33)

کلید واژه های ماشینی : آفریقا ، ادبیات ، هنر ، ادبیات آفریقا ، مردم ، استعماری ، تضاد ، اشعار ، قاره ، فرهنگ

خلاصه ماشینی:

"تقریبا می‌توان گفت که عمومروشنفکران آفریقایی که در مدارس استعماری تربیتشده و سپس به همان کشورهای استعمارگر سفر کرده ودر آنجا به تحصیل ادامه دادند،اگر چه به دلیل رشدنهضت ضد استعماری خواهان استقلال کشور خود بوده وبرای این هدف مبارز نیز می‌کردند؛معهذا نسبت بهکشورهای استعماری حالت دلبستگی داشته و خود راوابسته به آن فرهنگ می‌دانستند. آقای مزروعی معتقد است که ادبیات آفریقانمی‌تواند براستی بیانگر خواستها و نظریات آفریقاییباشد و نوعی تضاد ارزشی و سنتی در آن وجود دارد کهمانع از رشد و گسترش آن می‌شود که عبارتنداز: 1-تضاد بین گذشته آفریقا و شرایط کنونی آن 2-تضاد بین سنت‌گرایی و مدرنیته 3-تضاد بین افراد بومی و افراد آشنا و علاقمن بهفرهنگ بیگانه و یا بیگانگان مؤثر در امور 4-تضاد بین زندگی فردی و زندگی اجتماعی 5-تضاد بین سوسیالیسم و سرمایه‌داری یا تضاد بینحمایت از برابری و عدالت گروه‌ها یا داشتن ثروت وممتاز بودن فرد 6-تضاد بین توسعه و خودکفایی یا توسعه سریعاقتصادی با کمک خارجی و یا توسعه براساس نیازهایداخلی واتکاء به خود 7-تضاد بین آفریقایی بودن یا متعلق بودن به جامعهبین المللی9 (به تصویر صفحه مراجعه شود)البته تضادها و مشکلات ذهنی که آقای مزروعیذکر می‌کند اگرچه صحیح است و حتی در مورد خود وینیز که عمیقا علاقمند به بهبود شرایط آفریقا و مشوقمطالعات آریقایی است صدق می‌کند،ناشی از شرایطویژه آفریقا است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.