Skip to main content
فهرست مقالات

لودویگ ویتگنشتاین و الهیات جدید

نویسنده:

(4 صفحه - از 26 تا 29)

کلید واژه های ماشینی : ویتگنشتاین ، لودویگ ویتگنشتاین و الهیات جدید ، رأی ویتگنشتاین دربارۀ باور دینی ، زبان ، دین ، فلسفه ، دکارت ، کتاب لودویگ ویتگنشتاین ، کتاب ، معنا

خلاصه ماشینی:

"2در پژوهشهای فلسفی،اثر کلاسیک دورۀ دوم تفکر ویتگنشتاین،هم تنها چهاربار واژۀ خدا به کار رفته است و یک بار نیز از واژۀ الهیات) theology (یاد شده است،بی‌آنکه برخی از آثارمنتشر شدۀ ویتگنشتاین مانند«گفتاری در بابباوردینی»3را از نظر دور بداریم،شاید بتوان گفت کهجایگاه و نفوذ او در فلسفۀ دین و الهیات،بیشتر مرهونمالک حسینی &%02109AMKG021G% تلاش شاگردان و شارحان او در استخراج لوازم و نتایجنظریه‌ها و آرای اوست تا اشارات صریح خود وی. مؤلف پس از بیان ملاک معناداری در رسالۀ منطقی-فلسفی و این نظر ویتگنشتاین که معنا عبارت است از«محکی معین»6،به نتایج و لوازم این رأی در نسبت بازبان و جهان می‌پردازد و«جان کلام»ویتگنشتاین راچنین تقریر می‌کند که:«اگر معنا همان محکی باشد واگر معنا معین باشد،آنگاه برای اینکه اصلا معنایی درکار باشد لزوما باید چنان اشیاء بسیطی وجود داشتهباشند که زبان بتواند از آنها حکایت کند. » آنگاه با اذعان به اینکه فهم دقیق لوازم این قولچندان ساده نیست،به تحلیل نظر ویتگنشتاینمی‌پردازد و اینگونه جمع‌بندی می‌کند که«اخلاق دربارۀچیزی است که باید باشد؛و چیزی که باید باشد چیزیکه هست نیست. همین قدر(به تصویر صفحه مراجعه شود) اشاره می‌کنیم که به نظر ویتگنشتاین نسبت الهیات بهباور دینی مثل نسبت دستور یک زبان به خود آن زباناست،و خواننده را به کتاب ارجاع می‌دهیم. اما سؤال اساسی که در خصوص زبان‌شناسیدکارتی مطرح می‌شود این است که آیا مباحث مربوط بهزبان که در آثار دکارت آمده،بر ساخته ذهن اوست یاریشه در آثار قدیم‌تر دارد،و اگر چنین نیست پس چرا اززبان‌شناسی دکارتی یاد می‌کنیم و حتی دکارت در آثارمهم خود چون گفتار«در روش راه بردن عقل»و«تأملات»توجه‌ای به زبان ندارد،آیا می‌توان با تفسیربه رای از زبان‌شناسی دکارتی سخن بگوییم."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.