Skip to main content
فهرست مقالات

ستیز با سنت/ نقد ادبی از دوره قاجار تا انقلاب مشروطه

نویسنده:

(10 صفحه - از 4 تا 13)

کلید واژه های ماشینی : ادبی، شعر، نقد ادبی، اخلاق، فارسی، آخوندزاده، ایران، فرنگ، میرزا آقاخان، اندیشه‌های میرزا آقاخان

خلاصه ماشینی:

"ق)نمایندۀ آن است، {Sکسی نیست که گوید به من ای بیهده گفتار#ای زشت به گفتار و به کردار و به رفتارS}{Sاین پیشه کدام است که در پیش گرفتی#بر دیدۀ دل نشتر و در پای خرد خارS}{Sگشتی ادب آموز و بدین گونه سیهروز#گشتی سخن آرا و بدین گونۀ شدی خوارS}محمد دهقانی {UU}ستیز با سنتنقد از دوره قاجار تا انقلاب مشروطه {Sچندان که تو را کاست هنر بیش فزودیش#ای بر همه خواری هنرمند سزاوارS}{Sمقدار هنر را بفزودی تو به مقدور#او بیش ز مقدور تو را کاست ز مقدارS}{Sاز قد چه کشیدی که بدادیش چنین خم#و ز دیده چه دیدی که بکردیش چنین تارS}{Sدیوان تو انباشته از مدح بزرگان#در کیسه نه در هم بودت هیچ نه دینارS}{Sزین پیش گروهی پی این کار برفتند#سود همه زاین پیشه و نفع همه زاین کارS}{Sشایسته‌تری کس نه چو ایشان به بر شاه#بایسته‌تری کس نه چو این قوم به دربارS}{Sامروز چو بازار ادب سرد بینی#آخر به چه رو گرم بتازی تو به بازارS}4از شعر که بگذریم،در تذکره‌های دورۀ قاجار هم،کهقاعدة می‌بایست محملی باشد برای انتقاد ادبی،ازنکته‌های ناقدانه کمتر خبری هست. »47 میرزا آقاخان دربارۀ وظیفه وتأثیر سیاسی واخلاقی ادبیات سخت افراط می‌کند،آن هرد که گوییادبیات گذشته را مسؤول تمام بدبختیهای ایران می‌داندو گمان می‌کند با اصلاح ادبیات همه چیز اصلاح می‌شودو هیچ توجه ندارد که شعر وادب خود جلوه‌ای از اوضاعسیاسی و اجتماعی هر دوره است و سخت از آن تأثیرمی‌پذیرد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.