Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه ی رشد اجتماعی دانش آموزان نیمه بینا در مدارس تلفیقی و استثنایی

نویسنده:

ISC (8 صفحه - از 8 تا 15)

کلید واژه های ماشینی : رشد اجتماعی دانش‌آموزان نیمه‌بینای ، دانش‌آموزان نیمه‌بینا در مدارس تلفیقی ، بینایی ، دانش‌آموزان دختر نیمه‌بینای مدارس ، مقایسه‌ی رشد اجتماعی دانش‌آموزان ، مدارس ، دانش‌آموزان ، دختر نیمه‌بینای مدارس ویژه ، دختر ، کودکان

نسبت به دانش‌آموزان دختر نیمه‌بینای مدارس‌ ویژه برخوردارند.

خلاصه ماشینی:

"مقایسه‌ی رشد اجتماعی دانش‌آموزان نیمه‌بینا در مدارس تلفیقی و استثنایی دکتر محمد باقر کجباف/عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان‌ مهری رستمی/کارشناس ارشد روان‌شناسی چکیده اجتماعی کردن درست کودکان و نوجوانان و آموزش مهارت‌های اجتماعی لازم به آنها همواره‌ یکی از اهداف عالی نظام آموزش و پرورش بوده‌ است. جدول شماره(1):بررسی مقایسه‌ای رشد اجتماعی بین‌ دانش‌آموزان نیمه‌بینای مدارس استثنایی و تلفیقی (به تصویر صفحه مراجعه شود) براساس جدول شماره(1)t مشاهده شده در سطح 0/50>P نشان می‌دهد تفاوت معناداری بین‌ میزان رشد اجتماعی دانش‌آموزان نیمه‌بینای دختر مدارس استثنایی و مدارس تلفیی وجود دارد. جدول شماره(3)بررسی مقایسه‌ای میزان رشد اجتماعی‌ دانش‌آموزان نیمه‌بینای پسر مدارس استثنایی و مدارس تلفیقی (به تصویر صفحه مراجعه شود) براساس جدول شماره(3) t مشاهده شده در سطح 0/50> p تفاوت معناداری را بین میزان رشد اجتماعی دانش‌آموزان پسر نیمه‌بینا نشان نمی‌دهد. جدول شماره(4)بررسی مقایسه‌ای میزان رشد اجتماعی‌ دانش‌آموزان نیمه‌بینا براساس پایه‌ی تحصیلی (به تصویر صفحه مراجعه شود) براساس جدول شماره(4) F مشاهده شده در سطح 0/50> P تفاوت معناداری را بین میزان رشد اجتماعی دانش‌آموزان نیمه‌بینا براساس پایه‌ی‌ تحصیلی نشان نمی‌دهد. نتایج در این قسمت با پژوهش نوذری(4731) که به بررسی و مقایسه‌ی بلوغ اجتماعی پسران‌ نابینا پرداخته،همچنین با نظر مستعلمی(1831) که اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی بر افزایش اعتمادبه‌نفس دختران دبیرستان نرجس‌ تهران را بررسی کرده،همسو و با نظر شیرانی‌ درباره‌ی تأثیر آموزش شناختی بر عزت نفس‌ دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی اصفهان‌ یکسان است(2831)."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.