Skip to main content
فهرست مقالات

فهرست موضوعی مقالات مدیریت شهری (سال دوم تا چهارم)

ISC (9 صفحه - از 114 تا 122)

کلید واژه های ماشینی : مدیران ، مدیریت شهری ، زمستان ، پاییز ، تابستان ، بهار ، مرکز مطالعات برنامه‌ریزی شهری ، شهرداری‌ها ، مهاجرت ، مدیریت حمل‌ونقل در مرکز شهر

خلاصه ماشینی:

"مدیریت شهری- آسایش،حسین؛سنجش کیفیت زندگی در یکصد شهر بزرگ جهان،شمارهء 8،زمستان 0831،صص 501- 49. -برک‌پور،ناصر؛استراتژی،مدیریت استراتژیک،برنامه‌ و برنامه‌ریزی(دانشنامهء مدیریت شهری)،شمارهء 41، تابستان 2831،صص 501-49. -مرکز مطالعات برنامه‌ریزی شهری؛بررسی حوادث آتش‌سوزی و ارائه طرح جامع آموزش مقابله با (به تصویر صفحه مراجعه شود) (به تصویر صفحه مراجعه شود)آتش‌سوزی،شمارهء 8،زمستان 0831،صص 131-421. -برک‌پور،ناصر؛ارزیابی عملکرد،فناوری اطلاعات(دانشنامهء مدیریت شهری)،شمارهء 61-51،پاییز و زمستان 2831،صص 99-09. -رضازاده،راضیه و آریافر،علیرضا؛تأثیر شبکهء دسترسی بر توسعهء شهری،با تأکید بر شبکهء قطار شهری، شمارهء 21-11،زمستان و پاییز 1831،صص 97-07. -فاینشتاین،سوزان و نورمن؛برنامه‌ریزی شهری و ارزش های سیاسی،شمارهء 5،بهار 0831،صص 97-/86 -کلاسترمن،ریچارد؛آموزش تئوری برنامه‌ریزی در دهه 0891،شمارهء 61-51،پاییز و زمستان 2831، صص 15-24. -حیدرزاده،نیما؛جایگاه قانونی شهرداری‌ها در مدیریت محیط زیست شهری،شمارهء 31،بهار 2831،صص 77- 46. -کرمانشاه،محمد و پورزاهدی،حسین و زارعی،حسین؛ارزیابی سیاست‌های مدیریت ترافیک شهری در وضعیت بحرانی آلودگی هوا،نمونه شهر شیراز،شمارهء 21-11،زمستان و پاییز 1831،صص 35-64. -مرکز مطالعات برنامه‌ریزی شهری؛الگوی توزیع اعتبارات مادهء 83 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت‌ بین شهرداری‌های کشور در سال 1831،شمارهء 31،بهار 2831،صص 99-88. -صالحی،اسماعیل؛سه خطای نظام مدیریت شهری در نگرش مالی به ضوابط و مقررات شهرسازی،شمارهء 21-11،زمستان و پاییز 1831،صص 501-601. فناوری اطلاعات -برک‌پور،ناصر؛ارزیابی عملکرد،فناوری اطلاعات(دانشنامهء مدیریت شهری)،شمارهء 61-51،پاییز و زمستان 2831،صص 99-09. -عسگری،علی؛آشنایی با انجمن‌های بین المللی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری و منطقه‌ای،شمارهء 5، بهار 0831،صص 101-49 -کلاسترمن،ریچارد؛آموزش تئوری برنامه‌ریزی در دههء 0891،شمارهء 61-51،پاییز و زمستان 2831، صص 15-24. -مختارپور،رجب علی؛نتایج طرح نظر سنجی؛فصلنامه مدیریت شهری از نگاه خوانندگان،شمارهء 61-51، پاییز و زمستان 2831،صص 511-001. -مرکز مطالعات برنامه‌ریزی شهری،بررسی حوادث آتش‌سوزی و ارائه طرح جامع آموزش مقابله با آتش‌سوزی،شمارهء 8،زمستان 0831،صص 131-421."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.