Skip to main content
فهرست مقالات

نامه

نویسنده:

خلاصه ماشینی:

")، و ارزشهای متعالی و ناب فراموش یا محکوم گشت، و ضد ارزشها حاکم گردید(و به تعبیر دینی:صار المعروف منکرا و المنکر معروفا)، و انسان در کشمکشها و خطهای فکری و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و تربیتی و هنری و تبلیغی حاکم بر جامعه، به جای اینکه«هدف باشد»، «وسیله»شد، و فهمها و شعورها به انجماد گرایید، یا بدان مجبور گشت، و اقدامها و حضورها به سکون و حذف انجامید، و زندگیها بدل به مردن تدریجی شد، و«حیات»از«عقیده»و«جهاد»-دو ارزش اصلی زندگی-تهی گردید، و جور و ستم به صورتهای گوناگون در زندگی و معیشت و هستی و موجودیت یک ملت رسوخ یافت، و سرمایه و مال قدرت شد، و سرمایه‌دار محترم به شمار آمد و کارگردان واقعی اوضاع گردید، و ثروتها به دست جمعی افتاد(دولة بین الاغنیاء)و«چپو»شد، و زندگیها بسیار متفاوت گشت، و رشد شخصیت از فرهنگ آموزش و پرورش افتاد، و دادگاهها محل نفوذ ستمگران اقتصادی شد، و قانون لفظی فاقد معنی گردید، و«استضعاف»بر همه جا سایه‌ای شوم افکند، و فرعونیت(مرئی یا نامرئی)خصلت زمامداران گشت، و قارونیت بر شئون جامعه تسلط یافت، و خاندانهای حاکم در بیخبری و خودخواهی و احساس قدرتمندی(و توهم محبوبیت)غرق گشتند، و انسان و انسانیت تحقیر شد، و کرامت انسانی از ارزشگاه والای خویش فرو افتاد، و غرور یک قوم منکوب گشت، و نوامیس ملعبه گردید، و عناصر بیگانه‌گرای خائن همه جا نفوذ یافتند، و برخی از خودیهای بی‌هویت بیگانه گراتر از بیگانه گرایان شدند، و عزتها شکست، و مقدسات مهتوک گردید، و خون یک ملت به جوش آمد، و روح یک ملت خروش برداشت، و نویسندگان آگاه در یک روند زمانی به نشر آگاهیها پرداختند، و گویندگان آنچه را باید بگویند با شهامت گفتند، و متفکران تغذیه ناب و جذاب ذهنیت جوانان را به عهده گرفتند، و جوانان خشم غرورآفرین خویش را رها کردند..."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.