Skip to main content
فهرست مقالات

نقش سرمایه اجتماعی در ایجاد سرمایه فکری سازمان (مطالعه دو شرکت خودروساز ایرانی)

نویسنده:

ISC (24 صفحه - از 125 تا 148)

کلیدواژه ها :

سرمایه انسانی ،سرمایه اجتماعی ،سرمایه فکری ،سرمایه ساختاری ،سرمایه رابطه‌ای

کلید واژه های ماشینی : سرمایه، سرمایه اجتماعی، اطلاعات، سرمایه اجتماعی در ایجاد سرمایه، کارکنان، سرمایه فکری، ایجاد سرمایه فکری سازمان، سازمانی، ایجاد سرمایه فکری، دانش

در اقتصاد مبتنی بر دانش از سرمایه فکری به منظور خلق و افزایش ارزش سازمانی استفاده می‌شود و موفقیت یک سازمان به توانایی‌اش در مدیریت این منبع کمیاب بستگی دارد.به علاوه،یکی از قابلیت‌های مهم سازمانی که می‌تواند به سازمان‌ها در خلق و تسهیم دانش کمک بسیار نماید و برای‌ آنها در مقایسه با سازمان‌های دیگر«مزیت سازمانی پایدار»ایجاد کند،سرمایه اجتماعی است.از این‌رو،هدف این مقاله بررسی نقش سرمایه اجتماعی در ایجاد سرمایه فکری دو شرکت خودروساز ایرانی است.روش تحقیق،توصیفی و تحلیلی و جامعه آماری این تحقیق نیز مدیران شرکت‌های‌ مورد مطالعه بودند.نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که در این دو شرکت بین سرمایه اجتماعی‌ و سرمایه فکری شان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.به عبارت واضح‌تر،با افزایش سرمایه‌ اجتماعی،سرمایه فکری شان در ابعاد انسانی،ساختاری و رابطه‌ای افزایش یافته است.

خلاصه ماشینی:

"در اقتصاد مبتنی بر دانش از سرمایه فکری به منظور خلق و افزایش ارزش سازمانی استفاده می‌شود و اجتماعی در ایجاد سرمایه فکری دو شرکت خودروساز داخلی مورد بررسی قرار گرفته‌ 1. سرمایه اجتماعی بر سرمایه فکری دو شرکت مورد مطالعه تأثیر مثبت و معنی داری‌ سرمایه اجتماعی بر سرمایه انسانی در دو شرکت مورد مطالعه تأثیر مثبت و معنی داری دارد. سرمایه اجتماعی بر سرمایه رابطه‌ای در دو شرکت مورد مطالعه تأثیر مثبت و معنی داری دارد. سرمایه اجتماعی بر سرمایه فکری دو شرکت مورد مطالعه تأثیر مثبت و معنی‌ پنج درصد«سرمایه اجتماعی بر سرمایه فکری شرکت‌های مورد مطالعه تأثیر مثبت و پنج درصد«سرمایه اجتماعی بر سرمایه انسانی شرکت‌های مورد مطالعه تأثیر مثبت و پنج درصد«سرمایه اجتماعی بر سرمایه ساختاری دو شرکت مورد مطالعه تأثیر مثبت و سرمایه اجتماعی بر سرمایه ساختاری دو شرکت مورد مطالعه تأثیر مثبت و سرمایه اجتماعی بر سرمایه ساختاری دو شرکت مورد مطالعه تأثیر مثبت و پنج درصد«سرمایه اجتماعی بر سرمایه ساختاری شرکت‌های مورد مطالعه تأثیر مثبت و سرمایه انسانی دو شرکت مورد مطالعه به میزان 0/56 در افزایش سرمایه ساختاری آنها تأثیر همانطور که در نگاره زیر مشاهده می‌شود در سطح معنی 0/50 بین میانگین رتبه مؤلفه‌های‌ سرمایه اجتماعی دو شرکت مورد مطالعه تفاوت معنی‌داری وجود دارد. سرمایه انسانی دو شرکت مورد مطالعه در افزایش سرمایه رابطه‌ای آنها تأثیر مثبت و معنی‌ دار دارند. این بدین معنی است که اگرچه بین سرمایه اجتماعی و عناصر سرمایه‌ مورد مطالعه نتوانسته است در ایجاد سرمایه رابطه‌ای آنها به صورت معنی‌دار تأثیر بگذارد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.