Skip to main content
فهرست مقالات

روش تحقیق آمیخته: رویکردی برتر برای مطالعات مدیریت

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (18 صفحه - از 19 تا 36)

چکیده:

کندوکاو برای شناسائی و حل مسایل مدیریت و انجام پژوهش جهت شناخت پدیده‌های‌ سیستم‌های تولید کالا و خدمات بر پایه دیدگاه‌های فلسفی معرفت-شناختی و انتخاب روش‌ تحقیق انجام می‌شود.برای این منظور پژوهشگران،به طور ضمنی یا آشکار،یک دیدگاه فلسفی‌ را مفروض داشته و مبتنی بر آن،نحوه گردآوری داده‌ها تنظیم،تلخیص و چگونگی تحلیل‌ شواهد را تعیین می‌کنند.از این‌رو،انتخاب روش تحقیق برای پی بردن به ناشناخته‌ها،بر پایه‌ دیدگاه‌های فلسفی به عمل می‌اید.روش‌های تحقیق کم مبتنی بر دیدگاه اصالت تحصلی است‌ و روش‌های تحقیق کیفی بر سه دیدگاه دیگر استوار است.از آنجا که روش‌های تحقیق کمی و کیفی به تنهایی نمی‌توانند پیچیدگی‌های مسایل و عناصر تشکیل‌دهنده نظام‌های تولید کالا و خدمات را بدون اریبی مورد مطالعه قرار دهند،ترکیب این روش‌ها مورد استفاده قرار گرفته و از آن تحت عنوان روش تحقیق آمیخته یاد شده است.در دهه گذشته استفاده از روش‌های تحقیق‌ آمیخته گسترش یافته است.بر این‌اساس،به سئوال‌های زیر پاسخ داده شده است: (الف)تحقیق آمیخته چیست،ویژگی‌های آن کدامند و کاربرد آن‌چه می‌باشد؟(ب)مراحل‌ انجام یک طرح تحقیق با روش‌های تحقیق آمیخته کدامند؟

خلاصه ماشینی:

"از آنجا که روش‌های تحقیق کمی و کیفی به تنهایی نمی‌توانند پیچیدگی‌های مسایل و عناصر تشکیل‌دهنده نظام‌های تولید کالا و خدمات را بدون اریبی مورد مطالعه قرار دهند،ترکیب این روش‌ها مورد استفاده قرار گرفته و از آن تحت عنوان روش تحقیق آمیخته یاد شده است. با توجه به ضرورت یادشده،در ده سال گذشته در ترکیب کردن روش‌های تحقیق‌ کمی و کیفی برای انجام تحقیقات در حوزه مسایل اجتماعی و رفتاری،از جمله مسایل‌ سازمان مدیریت،کوشش‌های ویژه‌ای به عمل آمده و از ترکیب این دو دسته روش‌ها مجموعه روش‌های تحقیق آمیخته پدیدار شده است‌[2][9][10]. برای مثال،چنان‌چه‌ هدف پژوهشگر آن باشد که مشکلات فضاهای کاری در سازمآن‌های اداری را در یک سازمان دولتی مورد بررسی قرار دهد،ابتدا با استفاده از روش مصاحبه گروه‌های‌ کانونی به گردآوری داده‌های کیفی می‌پردازد تا بر اساس آن‌ها به شناسایی حیطه‌های‌ اصلی مشکلات پرداخته و سپس پرسشنامه طرح تحقیق را تدوین کند. در طرح‌های تحقیق با مدل آمیخته،پژوهشگر رویکردهای کمی و کیفی پژوهش را با هم می‌آمیزد و به اجرا در می‌آورد به عنوان مثال،پژوهشگری ممکن است یک بررسی‌ پیمایشی را با استفاده از یک پرسشنامه شامل سؤال‌های بسته-پاسخ و نیز انجام مصاحبه از طریق سؤال‌های باز-پاسخ(برای گردآوری داده‌های کیفی)به اجرا درآورد و سپس آن‌ ها را تحلیل کند. همان‌طور که قبلا اشاره شد،با به کار بردن طرح‌های تحقیق که در آن‌ها فقط از یک‌ روش(کمی یا کیفی)استفاده شود نمی‌توان به طور جامع به سؤال‌های مربوط به‌ موقعیت‌های نامعین کلی پدیده‌های مربوط به سیستم‌های اجتماعی-رفتاری پاسخ داد."

کلیدواژه ها:

پارادایم‌های تحقیق ، روش تحقیق کیفی ، روش تحقیق کمی ، روش‌ تحقیق آمیخته ، مطالعات مدیریت

کلید واژه های ماشینی:

روش‌های تحقیق ، پژوهش ، پژوهشگر ، روش‌های تحقیق کمی و کیفی ، مدیریت ، طرح تحقیق ، روش‌های تحقیق کیفی ، گردآوری داده‌های کمی و کیفی ، شناخت ، گردآوری داده‌های کمی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.