Skip to main content
فهرست مقالات

یادداشتی در باب جنگ آخر زمان: جنگ تفاسیر

نویسنده:

(6 صفحه - از 26 تا 31)

کلید واژه های ماشینی : جنگ، رمان، قیام، جنگ آخر زمان، مدرن، یوسا، کانودوس، توصیف، روایت، تفسیر

خلاصه ماشینی:

"مع هذا،محور و بنای اصلی تحلیل و تفسیر ایشان ازجنگ آخر زمان اتخاذ دیدگاه خاصی است که می‌توانآن را«دیدگاه عرفانی»یا-با استفاده از واژگان خودشان-«دیدگاه اسطوره‌ای»نامید،هر چند بهتر است آن رادیدگاه غیرتاریخی یا ضدتاریخی بخوانیم،زیرا این نامهم با مباحث مورد نظر ما ربط بیشتری دارد و همماهیت حقیقی آن را بنحوی روشنتر بازگو می‌کند. این احتمال نیز وجود دارد که هدف اصلی این مقالهتأکید نهادن بر وجه یا سویۀ متعالی تجربه بشری بودهاست-وجهی که به آدمی اجازه می‌دهد شرایط ومقتضیات اجتماعی را پشت سر گذارد و از اینجا و اکنونفراتر رود-در ادامه بحث به این نکته خواهیم پرداختکه آیا این«فراتر رفتن»ضرورتا مستلزم گسست ازتاریخ است و یا بالعکس باید آن را نتیجۀ تحقق نوعیدیالکتیک تاریخی دانست. از قضا بیشتر این نکاتسرشتی طنزآمیز دارند که البته کاملا قابل درک است ونباید موجب شگفتی شود،زیرا پیچیدگی و چند پارگی وکدر بودن واقعیت مدرن غالبا خود باورها و کنشهایمدرن را نیز در وضعیتهای طنز آلود قرار می‌دهد-مثلابا منسوخ و دمده کردن آنچه تا دیروز یک سنت شکنییا نوآوری ابتکاری محسوب می‌شد-چه رسد به عقایدو باورهای ماقبل مدرن که در متن تجربه مدنیته بهابزارهای ایدئولوژیک و تبلیغاتی بدل شده‌اند. درک اینپیوند دیالتیکی مهمترین دستاورد نگرش تاریخیاست و فقدان آن احتمالا ریشۀ اصلی گمراه شدنگروههای بسیاری است:از تجدد طلبان و هوا دارانمدرنیزاسیون سریع که به واسطۀ تابش کور کنندۀتکنولوژی مدرن قادر به رؤیت این واقعیت نیستند کهمدرنیته می‌تواند،و حتی باید،متضاد ریشه‌ای خویش رادر بطن خود پرورش دهد،تا سنت گرایانی که با ندیدهگرفتن سرشت سراپا مدرن و بعضا نیهیلیستی خویش،از این امر غافل‌اند که عمیقترین و مؤثرترین شکل نقدو نفی مدرنیته غالبا از سوی همان مدرنیستهایی ارائهمی‌شود که تحت شرایطی خاص به حاملان و مدافعانحقیقی سنتهای مدرن و ماقبل مدرن بدل می‌شوند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.