Skip to main content
فهرست مقالات

نیم نگاهی به فرهنگ لغات و کنایات دیوان مسعود سعد سلمان

نویسنده:

(4 صفحه - از 48 تا 51)

کلید واژه های ماشینی : کنایات دیوان مسعود سعد سلمان، لغات و کنایات دیوان مسعود، فرهنگ لغات و کنایات دیوان، فرهنگ نوادر لغات مسعود سعد، معنی، آب، شاعر، معنی بیت مسعود سعد، تاری، بیت مسعود سعد

خلاصه ماشینی:

"مسعود سعد در جایی دیگر که به وصف فیلپرداخته می‌گوید {Sدر دهانش دو تا ستون بخرط#در دماغش دو چشمه قیر بجوشS}ص 872مصراع دوم این بیت،با بیت شاهد کلام،مقایسهشود 5-ص 15 نوشته‌اند:آبگون:به رنگ آب،آبی،بااین بیت شاهد {S«ز ماهیی که در این آبگون بی‌آبست#بترس و او را خونی یکی نهنگ شمار»S}افزوده می‌شود:جای شگفتی است که مؤلف محترمعنایت نفرموده‌اند که از سرآغاز قصیده تا این بیت،تماما در وصف سپهر ناسازگار و صور فلکی آن استبدین جهت باید برای آبگون،مانند بسیاری از کلماتاین فرهنگ،معنی کنایی می‌آوردند و می‌نوشتند:کنایهاز آسمان یا مجازا روزگار و«بی‌آب»هم در معنیبی‌آبروست. 16-ص 44 با توجه به بیت {Sغم آن نرگس مخمور گو نخورم#هوس آن گل بر بار مکن گو نکنم»S}و بیتی دیگر از همین قصیده،نوشته‌اند:«باز:درخت،شاخه»افزوده می‌شود:صحیح‌تر آن بود کهمی‌نوشتند«بر بار»یا با توجه به آن بیت دیگر«به بار»ثانیا«گل بر بار»به معنی«گل شکفته»است رودکیگوید: {Sهر بار به سال اندر یک بار بود گل#روی تو مرا هست همیشه گل بر بارS}(-فرهنگ تاریخی زبان فارسی)17-ص 45 با توجه به بیت {S«گردد به خدمت تو سر مرد بارور#صحن سرای فرخ تو روز بار تو»S}نوشته‌اند:«بارور:مثمر،میوه‌دار» راقم این سطور،از معنی عبارت«سر مرد میوه‌دارمی‌گردد»چیزی نمی‌فهمد،اما می‌داند که یکی ازمعانی«خدمت»هدیه و تحفه(-لغت‌نامه)است وحتی مسعود سعد در بیتی دیگر به همین معنی اشارهمی‌کند(-ج اول ص 203)پس باید«بارور»در معنیباردار،تحمل‌کننده بار هدیه باشد. 19-ص 57 نوشته‌اند:«برخش:پشت اسب راگویند»با بیتی شاهد افزوده می‌شود:اگر می‌نوشتند:«پشت چهارپایان»صحیح‌تر و دقیق‌تر بود چهمسعود سعد در بیت زیر این واژه را برای رنگ(-بز کوهی)به کار برده است. 33-ص 80 با توجه به بیت {Sگر چه او میر محمل شاهی#پرپهن و بزرگ فرماید»S}نوشته‌اند: پرپهن:پر و پیمان،آباد افزوده می‌شود:پرپهن،بهمعنی بسیار پهن است و پرپهنا در معنی عریض(-فرهنگ فارسی دکتر معین)و در این بیت نیز هم."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.