Skip to main content
فهرست مقالات

قیامتی از مناظره

مصاحبه شونده:

(4 صفحه - از 26 تا 29)

کلید واژه های ماشینی : شعر ، معماری ، کتاب ، بصیرت سایه‌ها ، هنر ، فلسفه ، انسان ، الهی‌نامه ، شعر به‌چاپ رسیدآیا بصیرت سایه‌ها ، ترجمه

خلاصه ماشینی:

"وقتی چندقرص روان‌گردان انسانی را به انسان دیگر تبدیلمی‌کند چگونه می‌توان از پاسخ‌های فلسفه در موردرابطۀ ماده و روح شفا طلب نمود؟وقتی فق بین شهود و توهم شاید فقط یک تار موست،چگونه میتوان فهمیدکه در وادی سلوک قدم برمی‌داری یا در راه جنون؟وتوهم خود چیست؟آیا همینکه به زبان روان‌شناسیبگوییم:نوعی ناخودآگاه بر آگاهی که در بیرون ازذهن انعکاس پیدا می‌کند کافی است؟این جملات چهمعنایی دارند؟چگونه انسان وجود مادی فردی،شیئی یاواقعه‌ای را عینا در بیرون می‌بیند در حالی که هیچ اثریاز جسمیت آن در کار نیست؟و اگر روح،تصمیم‌گیرندهحالات و افعال آدمی و مشخص کننده آثار وجودی دراوست پس جرا کارپرداز او یعنی روان،گاهی حتی تا حدذلت و ناچاری تسلیم ترکیبات جسمانی است؟... در چنین صورتی دیگرنیازی به نوشتن و ترجمه آن به زبان دیگر نیست اما درمورد بصیرت سایه‌ها خود من چند سال پیش-بیشتر به عنوان تمرینی جدی در زبان فرانسه-آنرا به این زبانترجمه کردم. آیا با شعر امروز جهان آشنا هستید،به کدام شاعرغرب علاقه بیشتری دارید،زیرا در برخی از شعرهای شماتأثیر الیوت را می‌بینم،به جز الیوت،از چه شاعران دیگریالهام گرفته‌اید؟ این سوال مرا به یاد مارکز می‌اندازد که نوشته بود:«وقتی فاکنر را خواندم گفتم من باید نویسنده شوم»مننیز تا همین حد خود،وقتی بعضی آثار الیوت،بخصوصچهار کوارترت را خواندم از همۀ نوشته‌های خود تا آنروزنومید شدم و در همان حال به خود گفتم:من نیز بایدشاعر باشم. شاید نفسانیات شخصی و کاملاابتدایی خود را موضوع شعر قرار دادن نیز سخت باشد ویا به اجتماعیات زودگذر رو آوردن و یا در عرصهجسمانی شعر و کلمات صرفا به جستجوی حجم و(به تصویر صفحه مراجعه شود)&%02911AMKG029G% بولیفونی و هارمونی و آهنگ و صناعات رفتن و یا خود رابه زیور ایسم‌های طی شده آراستن و یا حتی شعرفلسفی گفتن بدون استفاده از توانایی‌های زبان شعر درطرح حقیقت."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.