Skip to main content
فهرست مقالات

هیس و گزارش ناتمام

نویسنده:

(3 صفحه - از 51 تا 53)

کلید واژه های ماشینی : رمان، راوی، کاتب، داستان، گزارش ناتمام، رمان هیس، محمد رضا کاتب، قصه، روایت، روایت راوی و روایت جهان‌شاه

خلاصه ماشینی:

"اما او نتوانسته است در همۀ مواردموفق عمل کند،مثلا دربارۀ وضعیت جهان شاه دررمان،غالب نشانه‌ها و شواهد دال برقاتل بودن اوست وجز اشارات شفاهی و فاقد مدرک خود او برسیاسیبودنش(که آن هم همیشه صورت نمی‌گیرد)ساختبیورنی اثر و دلایل عینی آن به سوی قاتل نشان دادناو گرایش دارد و سعی نویسنده در ایجادء تردید میانجایگاه شخصیتی او ناکام مانده است و باعث شده کهخواننده دریابد،این ایجاد تردید تصنعی و پیشاندیشیده است و برخاسته از الزامات متن داستاننیست. تأکید دوم تکرار روزدوشنبه است،که فراتر رفتن دامنه‌اش از این رمان نشانمی‌دهد که دغدغۀ ذهنی کاتب است(در رماندوشنبه‌های آبی‌ماه هم روی این روز تأکید شده است)در رمان هیس بسیاری از وقایع در روز دوشنبه رخمی‌دهد:اعدام جهان شاه(ص 87)،مرگ مجید(ص115)،و مرگ خود نویسنده که در ضمیمۀ صفحۀ 267(به تصویر صفحه مراجعه شود) مقدمه‌چینی‌هایی درباره‌اش شده است،و همچنینپخش خیرات در این روز به جای شب جمعه که میانمردم ما معمول است. (مگر در آثارفرآمدرن و همین رمان،از شخصیت‌های واقعی با ناماصلی‌شان در متن نام برده نمی‌شود؟و از خود محمد رضاکاتب با نام واقعی در صفحۀ 276 یاد نشده است؟) کاتب می‌توانست در رمان خود حداقل اشاره کند که اینشخصیت و یا فکر خلق این شخصیت را از داستاننویسنده‌ای دیگر وام گرفته است. در رمان هیس هم همین اصطلاحعینا تکرار شده است(صفحۀ 168)(البته در داستانگزارش ناتمام قلم به دست بودن راوی اشاره به نقاشبودن او دارد و با واژۀ قلم برخوردی ایهام‌آمیز شده است)به هر رو حتی اگر بپذیریم که در متون فرامدرنبخش‌هایی از متون دیگر عینان درج می‌شوند،اما تمایزاین بخش‌ها از متن اصلی به آشکارگی بیان می‌شود ونویسنده آن بخش را از متن خود متمایز می‌سازد،کاریکه دوست گرامی‌مان محمد رضا کاتب نکرده است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.