Skip to main content
فهرست مقالات

بنیان فکنی دریدا

نویسنده:

(10 صفحه - از 10 تا 19)

کلید واژه های ماشینی : دریدا ، بنیان فکنی دریدا ، کانت ، متافیزیک ، فلسفه ، دکارت ، نوشتار ، زن ، زبان ، هنر

خلاصه ماشینی:

"دریدا این تقابل میان دو قطب را نخست در آثارافلاطون جستجو کرد و گفت:افلاطون حضور را در تقابلبا غیاب برتری بخشید و گفت یکی از مظاهر اصلیحضور را می‌توان در گفتار جستجو کرد زیرا که در هنگامگفتگ پیوسته گوینده و شنونده هر دو حاضرند و به طورکلی در گسترۀ متافیزیک،هستی همواره دارای حضوریکامل است. در فصل پنجم این کتاب نظر دریدا دربارۀ رویکردروسو به گفتار و آوا مورد بحث قرار گرفته است. دریدادر رساله‌ای کوتاه مرسوم به غایت انسان گفت:کانتنفس یا خود را غایت دانست و برای اثبات این معنا بهمبادی متافیزیک اخلاق eht fo snoitadnuoF slaroM fo scisyhpateM او مراجعه نمود وء مدعی شد کهکانت انسان را فی حد ذاته غایت انگاشت و گزاره کانترا نقل نمود که گفته بود هر موجود خردورزی خود غایتخویش است و به هیچ وجه نباید او را وسیله محسوبداشت و گفت خود انسان مدار هستی است و به همینجهت باید غایت را در همین مدار جستجو کرد. همان گونه کهقبلا نیز گفته شد مبانی و اصول متافیزیکی براساسطرح تقابل‌های دوتایی چون ضحور و غیاب،گفتار ونوشتار،جوهر و عرض،حقیقت و مجاز و نظایر آنپایه‌ریزی شده است و دریدا وظیفۀ بنیان فکنی را درمعرض پرسش قرار دادن این مبانی و اصول و تزلزل درارکان آنها دانست. اگر تا این زمان لوگوس یا نطق ازاعتبار و قطعیت برخوردار بوده است ما میتوس sohtym راواجد اهمیت تلقی کنیم و آن را موضوع بحث قرار دهیمیا اگر متافیزیک اصل و مبداء ehcra را تکیه گاه خویشقرار داده و استدلال فلسفی را بر پایۀ آن بنا کرده ماحاشیه را مبنا قرار دهیم و به طور کلی ارزش‌گذاریعملی خود را براساس همین عدم قطعیت و تعینپایه‌ریزی کنیم."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.