Skip to main content
فهرست مقالات

نامه هایی از جهان دیگر

نویسنده:

(5 صفحه - از 23 تا 27)

کلید واژه های ماشینی : کافکا، نامه‌های کافکا، جهان، جهان ذهنی کافکا، یهودی، کابوس‌های، آلمانی، داستان‌های کافکا، مترجم، آثار کافکا

خلاصه ماشینی:

"امضای نخستین نامه‌های کافکا به میلنابدون ذکر نام کوچک است و به تدریج به جای کافکایشما می‌نویسد:کای شما؛سپس او تنها نخستین حرفنام کوچک خود را می‌نویسد و سرانجام حتی همان را نیزحذف می‌کند و نام ناپدید می‌شود. است که این امر نه تنها مترجمان را سردرگممی‌کند،بلکه برای خوانندگان آلمانی زبان نیز موجبابهام می‌شود. کافکا زبان آلمانی را چنان به کار می‌گیردکه نوشته‌اش در نگاه اول-به سبب کاربرد غریبش-نامأنوس می‌نماید و این گونه کاربرد زبان،در خدمتدنیای ذهنی غریب و تاریک او قرار می‌گیرد. در این مورد توجه به مفهوم دوم،وجه دیگری ازداستان را آشکار می‌سازد،یعنی جدای از اینکه ما باقضیه‌ای حقوقی و جزایی سر و کار داریم،وجه دیگر ومهمتر گره‌ای شخصیتی-روانی و به عبارتی گونه‌ای(به تصویر صفحه مراجعه شود)گرفتاری درونی است. اما این گونه شناخت‌ها بیشتر شبیهدریافت‌های آدمی آدمی مست یا افیون زده دارد،تجربه‌ایآشنا برای شمار فراوانی از مصروعان،میخوارگان،افیون‌زدگان و خوابگردها که ناگهان گونه‌ای کشف وشهود دربارۀ اشیاء و امور به آنان دست داده و گمانبرده‌اند به معنایی جدید از پدیده‌های معمولی دستیافته‌اند. مقایسه میان نامه‌های کافکا با دنیای ذهنی او وآثارش می‌تواند بسیار بیش از این ادامه یابد و بیشتر ازآن بحث و بررسی دربارۀ چگونگی جهان ذهنی کافکا،وارونگی معنا در آن،توجه‌ناپذیری رخدادهای اینجهان به اطناب کلام خواهد انجامید. 4-پایان سخننکته قوت ترجمۀ مذکور،معطوف بودن آن به اصلنسخه آلمانی و برابر نهادن آن با نسخه انگلیسی است(به تصویر صفحه مراجعه شود)&%03312AMKG033G% که این امر با توجه به پیچیدگی نثر کافکا ضروری و بلکهواجب شمرده می‌شود."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.