Skip to main content
فهرست مقالات

یکی ژرف دریاست بن ناپدید

نویسنده:

(4 صفحه - از 26 تا 29)

کلید واژه های ماشینی : اساطیری ، داستان ، حماسه ، رستم ، پهلوانان ، اژدها ، بن مایه‌های اساطیری در شاهنامه ، آب ، کتاب ، اساطیر ایران و بن مایه‌ها

خلاصه ماشینی:

"20-در مبحث بخش ششم،بن مایۀ ابزارها(ص 393)کردار نمادین و آیینی«آویختن پرهمایاز تاج»توسط بیژن و گتاسپ نیز باید افزوده شود،توضیح این که در پندارهای کهن ایرانی،(همای)مرغیفرخنده فال شمرده می‌شده به گونه‌ای که معتقد بودنددارندۀ(پر)یا استخوان آن را هچ مرد توانایی نمی‌تواندمغلوب کند و سایۀ این مرغ بر سر هر کس بیفتد بهپادشاهی می‌رسد،در شاهنامه به پشتوانگی این انگارۀنیاکانی می‌بینیم که: {Sبپوشد رخشنده رومی قبای#زتاج اندر آویخت پر همایS}(186/18/5){Sبپوشد زربفت رومی قبای#زتاج اندر آویخت پر همایS}(118/15/6)21-در(ص 412)به درفش اژدها پیکر رستم وپیوند نقش آن با نژاد مادری رستم و در نتیجه آیینهایمادر سالاری اشاره کرده‌اند(مطلب مورد اشارۀ مرحومدکتر بهار)توجه بدین نکتۀ مهم هم سودمند است کهاسدی توسی اژدرافکنی گرشاسپ،نیای رستم،را دلیلنشان اژدها بر درفش گرشاسپ ذکر می‌کند لذا به استنادگرشاسپ نامه می‌توان گفت که نگارۀ درفش رستم،نیاکانی و مرتبط با سنت حماسی-اساطیری اژدهاکشی پهلوانان سیستانی است: {Sاز آن کاژدها کشت و شیری نمود#درفش چنان ساخت کز هر دو بود#به زیر درفش اژدهای سیاه#زبر شیر زرین و بر سرش ماهS}(35/63 و 36)1222-در یادداشت شمارۀ 17،ص 133،عنوان مقالۀدکتر خالقی مطلق(مندرج در شمارۀ 5 نشریۀ سیمرغ)حماسه‌های شفاهی آمده اما چنان که از فهرست مقالات دکتر خالقی و باز چاپ این مقاله در گزیدۀنوشته‌های ایشان برمی‌آید،نام مقالۀ مورد نظر(حماسه سرای باستان)است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.