Skip to main content
فهرست مقالات

سیری در رمانهای تاریخی فارسی

نویسنده:

(10 صفحه - از 28 تا 37)

کلید واژه های ماشینی : رمان، رمانهای تاریخی فارسی، رمانهای تاریخی، تاریخی، داستان، ایران، حکومت، اجتماعی، ادبی، قهرمان

خلاصه ماشینی:

"(به تصویر صفحه مراجعه شود) سیری در رمانهای تاریخی فارسی محمد غلام (از 12854 تا 1333 ش)1رمان تاریخی2فارسی که از آغاز تحت تأثیرمستقیم ادبیات اروپا بخصوص ترجمۀ رمانهایتاریخی فرانسه و نیز متأثر از اوضاع اجتماعی،سیاسیو فکری-فرهنگی عصر مشروطه در ایران پیدا شده بودو از دیدگاههای ملی‌گرایانه،اصلاح‌طلبانه و مترقیانۀنویسندگانشان خبر می‌داد،با روی کار آمدن رضاشاه،علیرغم پیشرف قابل ملاحظۀ کمی و کیفی آن،ناخواسته در مسیر آرمانهای دستگاه حاکم قرار می‌گیردو برایی اجتماعی اولیۀ خود را از دست می‌دهد. رمانهای تاریخی در دورۀ بعد با حفظ ایندو جنبه،د رمسیر تکامل نسبی هنری قرار می‌گیرند و ازجهت فنون داستان‌نویسی تا حدی پیشرفت می‌کنند تااینکه در فاصلۀ سالهای پایانی دهۀ بیست و آغاز دهۀسی،فنون داستان‌نویسی در این آثار قوت می‌گیرد ورمان تاریخی به شکل و صور یک اثر داستانینزدیکتر می‌شود،در عوض غنای محتوایی پیشین خود را تا حد زیادی از دست می‌دهد. مثلا خسروی در شمس و طغرا حدود بیستسال از تاریخ حکومت اتابکان فارس و حاکمیت مغولبر ایران را بررسی کرده است؛در دو رمان عشق وسلطنت و داستان باستان نیز،بیش از بیست سال ازتاریخ آغاز حکومت کورش هخامنشی روایت می‌شود؛نویسندگان رمانهای دام گستران و داستان شهربانو،بهبررسی و تحلیل حکومت آخرین پادشاه ساسانی وشکست ایرانیان از مسلمانان می‌پردازند؛رمان پهلوانزند نیز حدود شانزده سال پایان حاکمیت زندیه بر ایرانرا توصیف و گاه تحلیل می‌کند؛به همین گونه،آشیانۀعقاب به بررسی دورۀ حکومت سلجوقیان و قیامحسن صباح می‌پردازد. این ساختار ناهمگون،اندک اندک در رمانهایتاریخی نسل دوم و سوم رو به تعدیل و تکامل می‌نهد:مقدمه‌های کوتاهی که نویسندگان رمانهای تاریخینسل اول غالبا در تبیین اهداف آموزشی اثر خود(به تصویر صفحه مراجعه شود)می‌نوشتند و در آن منابع و مآخذ موضوع کار خود را ذکرمی‌کردند،از آغاز رمانها حذف می‌شود؛تحلیلها وتوضیحات تاریخی جغرافیایی نویسندگان که غالبافصل نخست چنین آثاری را تشکیل می‌داد از میانمی‌رود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.