Skip to main content
فهرست مقالات

شاهنامه در دانشگاهها

نویسنده:

(6 صفحه - از 68 تا 73)

کلید واژه های ماشینی : شاهنامه ، شاه ، رستم ، اسفندیار ، رستم و اسفندیار ، ادب ، سهراب ، ادب فارسی ومجموعۀ ادب فارسی ، رستم و سهراب ، داستان رستم و اسفندیار

خلاصه ماشینی:

"{S7-به بالای سام نریمان بود#به مردی و خوی کریمان بود(100/73)S}در بحث از واژۀ(کریمان)ضمن پذیرش این که(به تصویر صفحه مراجعه شود)سجاد آیدنلو شاهنامه در دانشگاهها (به تصویر صفحه مراجعه شود)جمع(کریم)و به معنی(مردمان را دو بخشنده)است بهچند نکتۀ مهم نیز باید توجه داشت،نخست اینکه(خواجوی کرمانی)-که به سائقۀ انتساب منظومۀسام‌نامه بدو و تلمیحات متعدد در دیوان با ادب حماسیکم و بیش آشنا بوده،در غزلی(کریمان)را به عنوان پدر(نریمان)و به همراه(سیاوش)و(پیران)به کار بردهاست: {Sدیت خون نریمان ز(کریمان)کوشند#حاصل ملکت سامان زخراسان طلبند#آن سیاوش که قتالش به جوانی کردند#خونش این طایفه امروز زپیران طلبندS}ثانیا در دست نوشتی از منظومۀ حماسی ناشناخته،(کریمان)شخصیتی است همراه رستم و سیمرغ6،سهدیگر به نوشتۀ شادروان دکتر صفا،7در کتاب(قصۀفیروزشاه)که کهن‌ترین روایت موجد آن از عهدتیموریان است،افراد جدیدی از پهلوانان گرشاسپیظاهر می شوند با توجه به این پهلوان‌سازی برایخاندان رستم پس از شاهنامه و دو اشارت یاد شده به(کریمان)شاید بتوان گفت که توضیحات برهان قاطع وانجمن آرا و فرهنگ آنندراج مبنی بر نام پدر نریمان ونیای رستم بودن(کریمان)بی وجه نیست هر چند که دربیت مذکور و این بیت از رستم و اسفندیار به دلیل نبودآن نام در منابع اوستایی و پهلوی و شاهنامه صادقنباشد: {Sهمان سام،پور نریمان بده است#نریمان گرد از کریمان بده است(648/140)S}8-دربارۀ مصراع معروف:«هنر برتر آمد زگوهرپدید»ضبط«هنر برتر از گوهر آمد پدید»را با اینمعنی:«توانایی و کفایت بر اصل و نسب برتری دارد،فضیلت به هنر است نه به نسب/ص 87»نامتناسب باسیاق سخن شمرده‌اند."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.