Skip to main content
فهرست مقالات

گزارش نشست سه روزه فردوسی در قلمرو تاریخ و فرهنگ

نویسنده:

(3 صفحه - از 75 تا 77)

کلید واژه های ماشینی : فردوسی ، شاهنامه ، نشست سه‌روزه فردوسی ، فرهنگ ، عرب ، ادبی ، اسلامی ، ایران ، اتحادیه نویسندگان عرب ، فردوسی در قلمرو تاریخ

خلاصه ماشینی:

"دکتر محمد علی اسلامی ندوشن با ارائه مقالۀ«هزارگان فردوسی-تأثیر شاهنامه در آثار ادبی وفرهنگی-»،تأثیرگذاری شاهنامه را بر روند فکری،فرهنگی و اجتماعی ایران طی هزار سال گذشته روشنو آشکار توصیف کرد و گفت:تأثیر شاهنامه بر همهکتاب‌های برجسته‌ای که در این هزار سال نوشتهشده‌اند قابل شناسایی است. دکتر اسلامی ندوشن از شاهنامه به عنوان خاستگاهنوعی اطمینان،تفاخر و غیرت ملی برای مردم ایران نامبرد و گفت:این اثر سترگ حماسی در تهییج مردم برایمقابله و مقاومت در برابر تهاجمات خارجی،در اغلبنهضت‌ها و مقاومت‌ها که در جریان هزار سالۀ پس ازخلق آن رخ داد تأثیر بسیار داشته است. با این وجود،گسیل شدگان،به عنوان هیأت ایرانی طی یک همکاریمؤثر و مستمر و در فرصتی کوتاه،موفق شدند اهتمام ونظر گاه حضرت امام خمینی و روحانیت پیشتاز و مردمایران را به ضرورت رهایی فلسطین و قدس شریف ازدست غاصبان از زمان اشغال این سرزمین تا پیروزیانقلاب اسلایم و پس از آن،به صورت یک گفتار کوتاهارائه کنند و بحثی دربارۀ«رمان مقاومت و جنگ»را بهصورت مقالۀ اصلی،با نظر داشت متن دست نوشتآقای دکتر مجتبی رحمان‌دوست و به قرائت ایشان درسومین روز اجلاس مطرح سازند و افزون بر این دوپیشنهاد مهم را به عنوان مواد مصوب قطعنامۀ پایانیاین نشست جای دهند-این دو پیشنهاد عبارت‌اند از:1-لزوم توجه و اهتمام جدی محققان و ادبای اتحادیۀنویسندگان عرب به قرآن مجید و معارف و منابع دینیبه عنوان اصلی‌ترین جوهر و جان مایۀ ادب مقاومت. گر چهحضور هیأت ایرانی در این نشست و گفت و گوهایجنبی با صاحب نظران و ادیبان عرب و رئیس اتحادیهنویسندگان،آقای دکتر علی عقله عرسان مورد توجه واقبال قرار گرفت،به نظر اعضای هیأت ایرانی مسائل وموضوعات قابل توجهی وجود داشت که می‌توانست در این اجلاس دربارۀ آنها گفتو گوهای جدی صورتپذیرد،اما به علت نبود فرصت و زمان لازم،مجال طرحو بحث دربارۀ این مسائل فراهم نیامد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت)