Skip to main content
فهرست مقالات

درآمدی به فلسفه دین

نویسنده:

(6 صفحه - از 20 تا 25)

کلید واژه های ماشینی : دین، خدا، فلسفۀ دین، برهان، اخلاق، خداوند، برهان نظم، اعتقاد، اثبات، نظم

خلاصه ماشینی:

"پلانتینجا به کمک مفهوم«جهانهایممکن»که توسط منطق دانان در مباحث موجهاتمطرح شه و نیز طرح مفهوم«کمال حد اکثر»(کهبا عظمت مطلق مرتبط است)اثبات می‌کند که در هرجهان ممکنی(از آن جمله جهان ما)موجودی هست کهتفوق ملق دارد و این بدان معناست که واقعا خداییهست که وجود او ناشی از ذات اوست. نویسنده سپس به نقل انتقادی که متوجۀ هر یکاز صور برهان وجودی است پرداخته نهایتا این براهینرا به دلیل عدم تلازم میان تصور شی و قول به وجودخارجی آن ناموفق می‌داند و چون مهمترین برهاناثبات خدا برهان وجودی قلمداد شده بلافاصله متذکرمی‌شود که این اشکال بر براهین وجودی به معناینامعقول بودن اعتقاد به خداوند نیست،12زیرا براهیندیگری در جهت اثبات مطلوب در این زمینه قابل توجهمی‌باشد. او همچنینمقایسۀ جهان با اشیایی چون ساعت و کشتی که بخاطربرخورداری از نظم و ترتیب در ساختمان وجودی،درمورد آنها حکم به وجود ناظمی با شعور و آگاه می‌کنیم ومبنا قرار دادن این مقایسه را برای اثبات ناظم برایجهان هستی که از نظمی شگرف و فراتر برخوردار استنوعی مغالطه و انحراف ذهنی می‌داند که در آن حکمجزء به کل تسری داده شده است. (به تصویر صفحه مراجعه شود) اهمیت این برهان در آنستکه از گروه برهانهای پیشینی بحسابمی‌آید و تنها برهانی است که در مباحث سنتی فلسفی غیر ازاثبات اصل وجود خدا به اثبات صفات او از قبیل علم مطلق (ecneics inmo) ،قدرت مطلق (ecnetop inmo) ،خیریتمطلق (ecneloveneb inmo) و دیگر کمالات مطلق خداوندمی‌پردازد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.