Skip to main content
فهرست مقالات

ادب مقاومت در افق آینده

مصاحبه شونده:

مترجم:

مصاحبه کننده:

(4 صفحه - از 68 تا 71)

کلید واژه های ماشینی : مقاومت، ادب، ادبیات مقاومت، ادب مقاومت در افق آینده، عرب، ادب مقاومت یامسأله‌شناسی ادبیات مقاومت، سیاسی، انقلاب، جریان، موضوعات فراوانیدربارۀ ادب مقاومت

خلاصه ماشینی:

"در مقابل این جریانات،یک جریانی پدید آمدکه ادب مقاومت را مورد توجه جدی قرار داد و دعوت بهمقاومت و پافشاری بر این هدف را سرلوحۀ کار خودساخت؛جریان اتحادیه نویسندگان بطور کلی یکراهبرد مشخصی را در عدم به رسمیت شناختن دشمن خود یعنی صهیونیسم در پیش گرفته و نیز عدمعادی سازی روابط و تداوم آزاد سازی سرزمینهای عربیرا هدف اصلی خود قرار داده است و جنگ اعراب وصهیونیستها را جنگ هویت و هستی اعراب می‌داند وبر این موضع اتحادیه،اکثریت جهان عرب توجه واهمیت خاصی قائل است. با توجه به مسائل فوق ما باید نسلهای خود رانسبت به جزئیات تاریخ و حوادث آن و بر گرفتن حقعادلانه فلسطینیها آگاه کنیم و بگوییم که این کار نیاز به مقاومت و بازبینی در تربیت و آموزش نسلها و دستیابیبه قدرت در زمینۀ دانش،تکنولوژی و جنگ دارد تابتوانیم در آینده دارای اراده و روحی آزاد باشیم و درنتیجه به آزاد سازی سرزمینمان بپردازیم،اگر چه این کارصد یا دویست سال طول بکشد،مهم این است که اینمسأله دائما در ذهن نسلهای ما و ذهن ملت عرب باقیبماند. آنها فکر می‌کنند زن همچون گیاه هرزه‌ای استکه می‌توان در آن پوچی و سستی ایجاد کرد و در نتیجهخانوادۀ عربی را دچار بی‌بند و باری کنند،چرا که اگرخانواده عربی متعهد به ارزشها باشد و نسلهای آینده رابراساس ارزشهای دینی و معنوی تربیت کند،آینده ازآن ما است ولی اگر خانواده از هم بپاشد و متعهد بهارزشها نباشد،کل جامعه از بین خواهد رفت و حتیمدرسه نیز نمی‌تواند مشکل را حل بکند چرا که اساسجامعه خانواده است و مدرسه در مراتب بعدی قرار دارد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.