Skip to main content
فهرست مقالات

پسامدرنیسم چه بود؟

مصاحبه شونده:

مترجم:

(3 صفحه - از 106 تا 108)

کلید واژه های ماشینی : پسامدرن ، سیاسی ، روشنفکران ، فکر ، نظریه ، گفتمان ، فرهنگی ، سیاست ، فوکو ، تری ایگلتون

خلاصه ماشینی:

"منتا برای این که جوابی کلی بهسؤالتان داده باشم باید بگویم از سویی به من خردهگرفته‌اند که با همۀ تئوریهای مدرن همخوانی دارم و یااین که شاگرد دریدا هستم،و از سوی دیگر گفته‌اند کهمن مارکسیستی انعطاف پذیرم که کاملا در مقابل رشدنظریه‌های معاصر بی‌تفاوتم،اما من کارم را نسبتاپایدار می‌بینم،چیزی که به هر حال تمجید نیست. شرایط برای تحقق بخشیدن به امکانات و نیروهابرای روشنفکران اکنون چگونه است؟و یا آیا این طرحروشنفکری امروزه تا اندازه‌ای کنار گذاشته نشده است؟ در عصر پسا ایدئولوژیکی ما فرهنگ از نظرسیاسی اهمیت بسیاری یافته است،تا جایی کهروشنفکران هم در این عرصه فعال شده‌اند و نقشیسیاسی نیز ایفاد می‌کنند. با این کهپسامدرنها یک رشته اخطارها در مورد روشنفکرهایکلاسیک داده و حتی شعارهایی برای مرگش سرداده‌اند(تجسم سنتی آنها ژان پل سارتر است)ما بایستینقش روشنفکر را امروز در ذهنهایمان بازسازی کنیم. چیزی که قابلتوجه است،اگر دربارۀ شکلهای امروزۀ«نظریه»سخنبگوییک،این واقعیت آشکار است که نه به وضوح آماتور،حرفه‌ای و یا تخصصی و نه حتی عمومی است،با اینهمه بخشهایی از تضادها را به سادگی از بین می‌بردبااین مفهوم به نظر می‌رسد که پاسخی قابل توجه‌تر ازبازگشت به لیبرالیسم انسان‌گرای علوم انسانی سنتی،به آموزش و پرورش داده باشد. آیا شما تفاوتی میان خط سوم بلر و سیاست حاکمانسوسیال دمکرات دیگر در اروپا از«ژوسین»گرفته تا«شرودر»می‌بینید؟ چیزی که بدون شک آنها را به هم پیوند می‌دهداین لحظۀ پسا ایدئولوژیکی است که طبیعتا به آنهاآزادی مانور سیاسی می‌دهد؛گاهی به چپ سپس بهراست،به سوی سوسیال دمکراسی و باز به سوی طرحمضحکی از آن."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.