Skip to main content
فهرست مقالات

مطالعات دانشمندان مسلمان در زبان شناسی

مصاحبه شونده:

کلید واژه های ماشینی : زبان، گویش، زمردیان، فارسی، مجلۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، گویش قاینی، فرانسه، زبان فارسی، استاد

خلاصه ماشینی:

"(به تصویر صفحه مراجعه شود)محمدخانی:بیشترین واژه‌های اروپایی در چه زمانی و چگونهوارد فارسی شده است؟ (به تصویر صفحه مراجعه شود)زمردیان:ورود واژه‌های اروپایی به فارسی از زمان ناصر الدین شاهبه بعد شدت گرفت،یعنی از زمان فرستادن دانشجو به اروپا وتأسیس دار الفنون و دعوت از کارشناسان نظامی و مهندسی و پزشکیو علوم و فنون مختلف به ایران برای تدریس در دار الفنون،بازارتألیف و ترجمه در زمینه‌های گوناگون علمی و فنی و ادبی رونقگرفت و در نتیجه راه ورود واژه‌های فرنگی به فارسی هموار شد،چون در بسیار موارد برابر فارسی وجود نداشت و برابر فرنگی آنبه کار می‌رفت،به طور کلی تعداد کتابهای ترجمه شده از فرانسه بهفارسی در اوایل نسبت به سایر زبانهای اروپایی و از جمله انگلیسی&%05403AMKG054G% (به تصویر صفحه مراجعه شود)دکتر رضا زمردیان دکتر کورش صفوی بیشتر بوده،به این دلیل شمار واژه‌های فرانسوی در فارسی به مراتببیشتر از زبانهای دیگر اروپایی است،به ویژه واژه‌های پزشکی کهبسیاری از آنها هنوز هم به کار می‌رود. (به تصویر صفحه مراجعه شود)محمدخانی:در چه دوره‌ای بیشترین واژه‌ها وارد شده و درچه دوره‌ای ما توانستیم بیشترین معادل فارسی را برایش انتخابکنیم؟ (به تصویر صفحه مراجعه شود)زمردیان:همان طور که پیش از این گفتم بررسی دقیقی دراین زمینه صورت نگرفته،امام می‌توان گفت از آغاز قرن بیستم هجومتدریجی واژه‌های اروپایی زیادتر شده،به ویژه از دهه‌های سی وچهل به بعد که عدۀ زیادی از ایرانیها برای تحصیل به اروپا و آمریکارفتند و در بازگشت عده‌ای از آنها فرنگی مآب شدند و در کاربردواژه‌های فرنگی تظاهر می‌کردند،مخصوصا کسانی که به آمریکا رفتهبودند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.