Skip to main content
فهرست مقالات

لیلی، عشق ازلی، ابدی و درونی تمام آدمهاست

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : لیلی ، رمان ، عشق ، داستان ، زن ، شخصیت ، شراره ، راوی ، مرد ، مخاطب

خلاصه ماشینی:

"نویسندهبا طرح پرسشی عرفانی مخاطب را برمی‌انگیزد و به جست و جووا می‌دارد و این سؤال را مطرح می‌کند که آن عشق از کجاست؟آنلیلی که علی در آرزوی وصال اوست،کدام است؟این عشق دردرون ساخت داستان عشقی زمینی است ولی در ژرف ساختن جنبۀروحانی دارد. ولی در پایان هنری داستان که درواقع اشاره به همان صحنۀ آغازین داس‍0تان دارد که دختر کوچک را بهیاد می‌آورد لیلی را درهمۀ زنها جاودانه می‌کند و این یکی از فرازهایاثر است. زاویۀ دیدی که نویسنده انتخاب کرده ترکیبی است-گر چه دررمانهای نو با این مسئله آشنایی داریم و در بیشتر نویسنده‌ها،تعویضزاویۀ دید از شگردهای هنری است-و اگر داستان را گفت وگویدرونی یا تک صدایی در نظر بگیریم،یا خاطرۀ داستان،اینجا تبدیل بهیک رمان چند صدایی شده و این یکی دیگر از نکات مثبت اثر استکه تک صدایی نیست. مرد اثیری را ما داریم؛علی را،کهای کاش اثیری نبود و در کنار شراره که تبدیل به شخصیت شده-یعنی یک فردی که اعتراف می‌کند که می‌خواهد خیانت کند یا این کههر طوری هست می‌خواهد با زندگی کنار بیاید-خوب بود علی هماگر می‌خواست خیانت بکند یا خیانت کرده یک موجود قابل لمسبود و اثیری نمی‌شد. ولی از آنجایی که وقتی از دوربین استفاده می‌کنیمآن واقعیت که از ذهن نویسنده یا در کل از ذهن هنرمند رد می‌شودتبدیل به یک چیز دیگری می‌شود که دیگر آن واقعیت اول نیست،اتفاقی است که در کل داستان باید به آن توجه کرد و آن هم این استکه زنی که اینجا به بهانۀ اعتراف با شوهرش شروع به صحبت کردنمی‌کند از همان اول در کابوسهایش می‌بیند که دوربین در دستشاست و در دوربین نه تنها شوهرش را بلکه خودش را می‌بیند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.