Skip to main content
فهرست مقالات

فرهنگواره های داستانی فارسی

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : داستان ، کتاب ، داستان کوتاه ، ادبی ، اطلاعات ، جان گرین ، نقد ادبی ، فرهنگ ، کتابشناسی داستان کوتاه ایران ، آثار

خلاصه ماشینی:

"وجهۀ همت اینکتاب قرار نگرفته است،همچنین در این کتاب از قصه نویسانی کهقصه‌های خود را تنها در مطبوعات چاپ کرده و به گردآوری آن دریک مجموعه مستقل توفیق نیافته‌اند خبری نیست؛البته خود نویسندهدر مقدمه بیان داشته که بعد از این،باید همین کار را در مورد شاعران،رمان نویسان،نمایشنامه نویسان انجام داد و در نهایت افزوده که کاربعد فهرست کردن مجلات ادبی پارسی است. 10&%05428AMKG054G% در هر حال مجموعۀ این کاستیها و نا درستیها از اهمیت کار ایننویسندۀ جوان و با ذوق[که در آن سوی دنیا و با تمام محدودیتهاییکه در زمینۀ یافتن منابع و مآخذ خصوصا منابعی که مربوط به بعد ازانقلاب هستد،کار خود را انجام داده]نمی‌کاهد،به ویژه آن که باشیوۀ علمی درستی که برای تنظیم کتاب در پیش گرفته و با وجوداستقصای نسبتا کاملی که در قلمرو قصه‌نویسی فارسی از آغاز تاامروز و حتی دهۀ اخیر پس از انقلاب به عمل‌آورده است،به یقینکار او را در جایگاه ارجمندی از نمونه[های]ایرانی آن،یعنی فرهنگداستان نویسان[و کتابشناسی داستان کوتاه ایران و جهان]قرار دادهاست. به منظور رفع این مشکل درزمینۀ معرفی داستان نویسان و آثار داستانی زبان فارسی،تا کنون سهکتاب به رشتۀ تحریر درآورده است: اولین کتاب نویسندگان داستان کوتاه در ایران (srohtuA yrots trohs nainarI) است که یکی از نویسندگان جوان آمریکایی به نام جان گرین فراهمآورده و به سال 1989(1368)در کالیفرنیا به زبان انگلیسی چاپ کردهاست."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.