Skip to main content
فهرست مقالات

نگاهی به شاهنامه فردوسی

نویسنده:

(8 صفحه - از 72 تا 79)

کلید واژه های ماشینی : شاهنامه فردوسی، رستم، رستم و سهراب، معنی، پایان سخن استاد جوینی، سخن، باد، دست‌نویس، آتش، استاد جوینی

خلاصه ماشینی:

"شواهد دیگری نیز برای آتش روشن کردن با پیکان و دیگر وسایلجنگی چون شمشیر وجود دارد: شاهنامه: {Sز شمشیر تیز آتش افروختند#همه شهر یکسر همی سوختندS}(همین کتاب،ص 139،بیت 595) یا به صورت اغراق آمده است: {Sبه شمشیر هندی برآویختند#همی ز آهن آتش فرو ریختندS}یا: {Sکمان برگرفتند و تیر خدنگ#ببردند از روی خورشید رنگS}{Sز پیکان همی آتش افروختند#به بربر زره را همی دوختندS}خاقانی: {Sآه من سازد،آتش پیکان#تا در این دیو،گوهر اندازدS}صائب: {Sهمچو پیکان باشد از آتش کلید قفل من#غنچۀ گل نیستم کز هر نسیمی وا شومS}{Sغوطه در آتش سوزنده چو پیکان زده‌ایم#تا دل خویش موافق به زبان ساخته‌ایمS}نظامی: {Sکجا تیغ از تیغ من تیزتر#ز پیکان من آتش انگیزترS}{S8. تنگ اندر آمد بدو پیل مست#سنان بازپس کرد و بگشاد دستS}{Sبن نیزه برمیان دو نار#فرود آمد آن سرو نازان ز بارS}{Sبیفتاد برخاک و اسبش بجست#به ناکام برخاک تیره نشستS}(ص 126،بیت 1895 تا 1892) شاهد دوم: {Sدل مرد جنگی برآمد به جوش#برآورد رعد بانگ و خروشS}{Sسیه را فرو داد لختی عنان#بیامد ز پس کرد نوک سنانS}{Sبزد بر کمرگاه آن سیمتن#شکسته شد آوازش اندر دهنS}{Sجدا گشت از اسب آن پیلتن#ولیکن نیامد بر و برشکنS}{Sهمانگاه برجست برپای زود#باستاد برجای و برپای بودS}{Sبدو گفت سلمان که نوک سنان#مرا عار باشد زدن بر زنانS}نسخه‌ای دیگر بیت زیر را افزود دارد: {Sچنین گفت کای نامدار زنان#چه کردی ز پس باز نوک سنانS}(ص 254،4150،و 4145،نسخه پ)13 *** در پایان بر خود فرض می‌دانم از استاد ارجمند و بزرگوارم آقایدکتر رضا اشرف‌زاده که با راهنمایی و تشریک مساعی روند نقد وبررسی را تسهیل و تسریع نموده و در تنزیل مشکلات و تقلیل موانعدر بسیاری از موارد ذکر شده مساعدت نمودند صمیمانه قدردانینمایم."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.