Skip to main content
فهرست مقالات

زرین کوب و شاهنامه

نویسنده:

(10 صفحه - از 70 تا 79)

کلید واژه های ماشینی : شاهنامه، فردوسی، رستم، استاد، حماسه، داستان، ایران، دکتر زرین‌کوب، کتاب، زرین‌کوب و شاهنامه

خلاصه ماشینی:

"در این مقاله به استناد نام و هدف آن،که نگاهی به ارتباطروانشاد دکتر زرین‌کوب با شاهنامه و نظریات شاهنامه پژوهی استادبر بنیاد همۀ آثار مرتبط ایشان است،سعی شده تا نکته‌های برجستهاین هر دو دسته از نوشته‌های استاد نیز در اندازۀ توان و دسترسنگارنده به آگاهی خواندگان علاقه‌مند برسد:درمقاله«ملاحظاتیچند در باب داستان سهراب و رستم»استاد از نظر تطبیقی دو داستان«هیلد براند و هادو براند»آلمانی و«کوهولین»ایرلندی را بیش از سایرداستانها با رستم و سهراب ایرانی همانند دانسته و در جایی دیگر درمقایسۀ روایت فردوسی با گزارش انگلیسی ماتیو آرنولد آورده‌اند:«همچنین فردوسی در این«فاجعه»غلبۀ رستم را بر سهراب بهدخالت قوای غیبی منصوب می‌کند و رستم را وامی‌دارد که با راز ونیاز به درگاه خداوند نیروی از دست رفتۀ خارج از حدود عرف وعادت سابق خود را بدست آورد،در صورتی که آرنولد غلبۀ رستم رایک حیلۀ عادی جنگی بیان می‌کند. در شبکۀصور خیال شاهنامه حتی یک نمونه برای تشبیه«مژگان به ناوک»و«سبزۀ خط به جوشن»وجود ندارد40 و هر دو از تصویرهای ابیات برساخته و منصوب به فردوسی است:اولی،شاید از مصراع فردوسیدر آن رباعی معروف آزمون شاعران دربار معروف محمود که نخستین بار درمقدمۀ دستنویس فلورانس و برینانیا(675)آمده برگرفته شده که: {Sچون عارض تو ماه نباشد روشن#هم رنگ رخت گل نبود در گلشنS}{Sمژگانت همی گذر کند از جوشن#«مانند سنان گیو در جنگ پشن»S}و دومی از رباعی خود فردوسی در وصف ایاز که باز در مقدمۀنسخۀ فلورانس دیده می‌شود: {Sمست است بتا چسشم تو و تیر به دست#بس کس که ز تیر چشم مست تو بخستS}{Sگر پوشد عارضت زره عذرش هست#کز تیر بترسد همه کس خاصه که مستS}در بخش دیگری از آن مقاله،داستانهای ایلیاد ادیسه را افسانهدانسته‌اند:«اساطیر ایلیاد با آنکه از حیلۀ حقیقت عاری بوده،مدتها دراذهان مردم یونان رسوخ داشته/ص 24»،اما گویا تحقیقات باستانشناختی هاینریش شلیمان (nnamilhcS hcirineH) با کشف شهر تروا،وجود قراین تاریخی آمیخته با اسطوره را در این روایات استوارترکرده و آنها را از افسانگی صرف به در آورده است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.