Skip to main content
فهرست مقالات

کنوانسیون صیانت از «میراث فرهنگی ناملموس»

مترجم:

ISC (14 صفحه - از 245 تا 258)

کلید واژه های ماشینی : کنوانسیون ، میراث‌فرهنگی ناملموس ، میراث فرهنگی ناملموس ، فرهنگی ناملموس ، کشورهای متعاهد ، یونسکو ، ماده ، اسناد ، تصویب ، مجمع عمومی کشورهای متعاهد

خلاصه ماشینی:

"-با آگاهی از گرایش جهانی و حساسیت مشترک نسبت به‌ صیانت از«میراث‌فرهنگی ناملموس»بشر، -با تأکید اینکه جوامع،بویژه جوامع بومی،گروه‌ها و(در برخی موارد)افراد،نقش مهمی در تولید،صیانت،نگهداری و بازآفرینی«میراث‌فرهنگی ناملموس»ایفا نموده و بدین‌ترتیب‌ به غنای توع فرهنگی و خلاقیت بشری کمک می‌کنند، -با توجه به تأثیر عمیق فعالیتهایی که یونسکو در ایجاد اسناد حاوی قواعد حمایت از میراث‌فرهنگی بخصوص‌ (کنوانسیون حمایت از میراث‌فرهنگی و طبیعی جهان(1972 )صورت داده است -با توجه بیشتر به اینکه هنوز یک سند چندجانبه‌ الزام‌آور در مورد صیانت از«میراث‌فرهنگی ناملموس»وجود ندارد، -با عنایت به اینکه لازم است توافقات بین المللی، توصیه‌نامه‌ها و قطعنامه‌های فعلی مربوط به میراث‌فرهنگی و طبیعی قویا بوسیله مواد و پیش‌بینی‌های قانونی جدید مربوط به«میراث‌فرهنگی ناملموس»غنی و تکمیل گردند، -نظر به اینکه لازم است بخصوص نسل‌های جوانتر از همیت«میراث‌فرهنگی ناملموس»و صیانت از آن بیشتر آگاه‌ شوند، -با توجه به اینکه شایسته است جامعه بین المللی با مدد گرفتن از روحیه همکاری و کمک متقابل همراه با کشورهای‌ متعاهددر امر صیانت از این میراث‌فرهنگی مشارکت نماید، -با در نظر داشتن برنامه‌های یونسکو در خصوص‌ «میراث‌فرهنگی ناملموس»بویژه«اعلامیه شاهکارهای میراث‌ شفاهی و ناملموس بشر»، -با توجه به نقش ارزنده«میراث‌فرهنگی ناملموس»به‌ عنوان یکی از عوامل نزدیکتر نمودن انسان‌ها به یکدیگر و تضمین تبادل و درک متقابل در میان آنها،کنوانسیون ذیل را در روز 17 اکتبر سال 2003 تصویب می‌نماید: فصل اول-مواد عمومی ماده 1-مقاصد کنوانسیون مقاصد این کنوانیون عبارتند از: الف-صیانت از«میراث‌فرهنگی ناملموس»، ب-تضمین احترام به«میراث‌فرهنگی ناملموس»جوامع، گروه‌ها و افراد ذیربط، پ-ارتقاء آگاهی محلی،ملی و بین المللی از اهمیت«میراث‌ فرهنگی ناملموس»و تضمین درک و قدردانی متقابل از آن، ت-تامین همکاری و کمک بین المللی، ماده 2-تعاریف: از نظر این کنوانسیون: 1-عبارت«میراث‌فرهنگی ناملموس»به معنای اقدامات، نمایش‌ها،ابرازها،دانش،مهارت‌ها و نیز وسایل،اشیاء، مصنوعات دستی و فضاهای فرهنگی مرتبط با آنها است که‌ جوامع،گروه‌ها و در برخی موارد افراد،آنها به عنوان‌ بخش از میراث‌فرهنگی خود می‌شناسند."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.