Skip to main content
فهرست مقالات

زریاب خویی در قلمرو شاهنامه پژوهی

نویسنده:

(12 صفحه - از 46 تا 57)

کلید واژه های ماشینی : شاهنامه ، زریاب ، فردوسی ، ادب ، استاد ، دکتر زریاب ، زریاب‌خویی ، ایران ، فرهنگ ، داستان

خلاصه ماشینی:

"»7جامعیت کم‌نظیر دکتر زریاب‌خویی در بیشتر شاخه‌های علومانسانی که در بعضی از آنها تا اندازه‌ای تخصص عالمانه نیز بودهاست و چنان تنوع شگفت‌انگیزی به شخصیت علمی ایشان داده‌بودکه به همداستانی بیشینۀ بزرگان ادب امروز ایران،پدیداری دیگر بارچنان مرد جامع‌الاطرافی سخت دشوار و حتی ناممکن است،ناگزیرسبب گرایش پژوهش ایشان به‌سوی فردوسی و شاهنامه شده،چراکه شاهنامه هم از منظر روند تاریخی و هم از دید پایگاه ارزشی،ازاولینها و برترینهای فرهنگ و ادب دیرسال ایران‌زمین است و کسیکه در ادبیات و شعب مربوط بدان به مرتبۀ تخصص می‌رسدچاره‌ای جز آشنایی درخور با این شاهکار پرتأثیر و جاویدان ندارد کهدر غیر این صورت،نصف عمر علمی-ادبی او بر فنا خواهدبود،حالاگر این شخص خود پژوهشگری برجسته و صاحب‌نظر در اینعرصه باشد،وجدان علمی-تحقیقی او آسودگی و آرام نمی‌یابد،مگراینکه دریچه‌ای از پژوهش و نکته‌یابی بر جهان پر راز و شگرفشاهنامه گشوده‌باشد و این کلیت نه‌تنها دربارۀ استاد زریاب‌خویی،بلکه در باب دیگر بزرگان جامع‌الاطراف فرهنگ و ادب ایران مانند:مرحوم عالمه قزوینی،شادروان استاد فروزانفر،زنده‌یاد علامههمایی،روان‌شاد دکتر زرین‌کوب و... 28دکتر زریاب در نخستین مجمع علمی بحث دربارۀ شاهنامه(استان هرمزگان،25 آبان 1356)مقاله‌ای با نام«چگونه یک افسانۀیونانی در شاهنامه راه‌یافت؟»ارائه داده بودند که به هنگام چاپمجموعه مقالات آن نشست،عنوانش به خواست خود استاد به«افسانۀ فتح‌الحضر در منابع عربی و شاهنامه»تغییر یافت،29اینپژوهش:«نظری است دربارۀ علت ظهور افسانۀ فتح‌الحضر یا حتره وخیانت دختر ضیز،پادشاه آن،و کیفری که این دختر به جهتخیانتش بنابراین افسانه از پادشاه ایران دیده است و نیز دربارۀ علتاختلافی است که در این‌باره میان گفتار فردوسی درشاهنامه با گفتارمؤلفان دیگر به‌وجود آمده است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.