Skip to main content
فهرست مقالات

رمز کل

نویسنده:

(12 صفحه - از 92 تا 103)

کلید واژه های ماشینی : نقد، کتاب مقدس، اسطوره، ادبی، زبان، ادبیات، شعر، نقد ادبی، داوری، ارزش

خلاصه ماشینی:

"23در فاصله زمانی نسبتا طولانی میان فتوای فرایو کتاب خانم اسمیت می‌توان به کتاب نظریه نقد جان‌الیس اشارهکرد که ارزش را«بخش محوری»تعریف ادبیات می‌داند،هرچند اونیز از پذیرفتن مفهوم«ارزش زیباشناختی»اثر اکراه‌دارد:«فرضمقدماتی ما این است که آثار بزرگ ادبی موفقیت خود را مرهونعملکرد ادبی خویش‌اند،و نه ویژگی خاصی به نام ارزشزیباشناختی. برفرض،خواننده‌ای که حکمت‌ستیزی خاقانی یا اشعری‌گراییمولوی یا ناسیونالیسم فردوسی یا مشرب اسماعیلی ناصرخسرو یاشکاکیت خیام یا غریزه‌گرایی لارنس یا دین‌باوری الیوت یا فاشیزمییتس و پاوند و کلودل یا رادیکالیسم برشت و احمدمحمود یااگزیستانسیالیسم ساتر و کامو را برنمی‌تابد،در ارزش‌گذاری آثاراین بزرگان چه باید بکند؟زیرا اگر ملاحظات ارزشی را ملاکارزیابی خود قراردهد ناگزیر از آن خواهدبود که این همه را«فاقد ارزش»قلمدادکند!حال که نمی‌توان با نوازین غیرادبی بهارزیابی یک متن پرداخت باید از معیارهای دیگری جهت تعیینارزشهای ادبی استفاده‌کرد،و آن«فاکت»هایی است که حضورشاندر ساختار متن به تحقق ادبیت اثر می‌انجامد. »فرای می‌افزاید،سیاق زبانی کتاب مقدس با هیچ‌یک از سهمرحله یادشدۀ زبان انطباق‌ندارد؛کتاب مقدس سرشار از استعارهاست،اما مثل شعر استعاری نیست؛ادبی و شاعرانه است بی‌آنکه ازآثار ادبی باشد؛زبان تجرید و قیاس در آن به کار نرفته و استعمال زبانعینی و وصفی نیز اتفاقی است؛از این‌رو برای مشخص‌کردن زبانآن از لفظ کریگما یا ابلاغ استفاده‌می‌کنیم،که حامل آن چیزی استکه در سنت به وحی معروف است،و آن حاملی است برای ابلاغپیام از مبدأ عینی به مقصدی ذهنی. فرای نسبت میانتاریخ و افسانه را در کتاب مقدس در فراز مهمی چنین بیان می‌کند:«پیداست که کتاب مقدس کتابی است سخت تعصب‌آمیز،یعنی مثلدیگر انواع تبلیغ آنچه را است همان چیزی است که به نظر نویسندهباید راست بیاید؛و مفهوم فوریت در نوشتن به این سبب بی‌قید و بندبروز می‌یابد که به هم‌ریختگی آنچه ممکن بوده به راستی پیش بیایدمایه ایجاد مشکل نمی‌شود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.