Skip to main content
فهرست مقالات

کاستیهای فرهنگ جامع شاهنامه

نویسنده:

(4 صفحه - از 112 تا 115)

کلید واژه های ماشینی : شاهنامه ، فرهنگ ، فرهنگ جامع شاهنامه ، لغتنامۀ دهخدا ، واژه ، بررسیکتابکاستیهای فرهنگ جامع شاهنامه ، زم ، ضبط ، معانی ، تلفظ

خلاصه ماشینی:

"استفادۀ صحیح و دقیق از فونتیک که علمی‌ترین روشبرای نشان دادن ضبط یک واژه است،مزیتی انکارناپذیر برای یک (به تصویر صفحه مراجعه شود)فرهنگ جامع شاهنامه (به تصویر صفحه مراجعه شود)دکتر محمود زنجانی (به تصویر صفحه مراجعه شود)انتشارات عطایی،چاپ دوم،1380 ابوالفضل حبیبی (به تصویر صفحه مراجعه شود) فرهنگ است. 2)«مهست»: [tSahaM] در ابیاتی که برای این واژه شاهد آوردهشده قافیه خود بیانگر نادرستی ضبط داده شده است. {Sبه عنوانش بنوشت شاه مهست#جهاندار بهرام یزدان‌پرست#نخستین سرنامه گفت از مهست#شهنشاه کسرای یزدان‌پرستS}7-واژه‌های اشتباه: در این بخش به واژه‌هایی می‌پردازم که در معنا یا ضبط باشاهدی که از شاهنامه آورده شده بیگانه‌اند. 1)«آز»در معانی این واژه آمده که«نام دیوی بوده است»،اینمعنی اشتباه برگرفته از این شاهد است: {Sچنین داد پاسخ به کسری که آز#ستمکاره دیوی بود دیرسازS}بیت مذکور در پند دادن بوزر جمهر به نوشیروان آمده است،آنجاکه آن وزیر دل‌آگه هر یک از رذایل را به دیوی مانند می‌کند(دیو رشک،دیو ننگ،دیو کین و... {Sبرین گونه تا خورز گنبد بگشت#از اندازه آویزش اندر گذشتS}گردش خور(خورشید)ز گنبد بارها در سخن فردوسی آمدهاست،حال چرا مؤلف این فرهنگ«خور»و«ز»را یک کلمه تصورکرده و شاهد برای واژه‌ای آورده که در لغتنامۀ دهخدا بدون شاهد ازفرهنگ ناظم‌الاطبا آمده است،خدا می‌داند! {Sمرا نیز خویشیست با او به خون#همش پهلوانم همش رهنمون#همش پادشاهیست هم تخت و گاه#همش گنج و هم بوم و بر هم سپاهS}همانندی نوشتاری همش:هم+اش که در ابیات شاهنامه آمده باهمش موجب این اشتباه شده است،اگر چه«هم»های دیگرنمی‌گذارد که همش واژۀ دیگری تصور شود. در این فرهنگ مشخص نیست که بیتهای شاهنامه از کدامچتصحیح یا چاپ نقل شده است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.