Skip to main content
فهرست مقالات

در آیین نکوداشت سعدی

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : زبان ، آیین نکوداشت سعدی ، غزل ، سخن ، خداوند ، فرهنگ ، ادبی ، ملت ، شیراز ، آثار سعدی مردم حضور

خلاصه ماشینی:

"اما می‌دانیم که چنیننیست و آثار سعدی،به ویژه گلستان و بوستان او،به دهها زبان درشرق و غرب عالم از قدیم و جدید ترجمه شده است و خواندن آثاراو در بیرون از جهان ایرانی چه به زبان فارسی و چه به دیگر زبانها نهکار امروز است که آن را از مقولۀ شرق شناسی بدانیم و بخوانیم ونهصرفا در میان ملتهایی بوده که آثار سعدی یا بزرگان دیگر را برایشناخت جوامع مشرق زمین می‌خوانده‌اند. اما سعدیخودش را در میان می‌اورد تا زشتی عمل آنان را گوشزد کند،وگرنهدر بوستان نمی‌گفت«خرابت کند شاهد خانه کن»یا در وصفاخلاقمندان ریایی نمی‌سرود و آنها را به سخره نمی‌گرفت: {Sگروهی نشینند با خوش به سر#که ما پاک بازیم و صاحب نظرS}در واقع سعدی برای نشان دادن زشتی کرداری که در زمانۀ اواحیانا رواج داشته ملامت طاعنان را به جان می‌خرد و حتی خود رادر مظان اتهام قرار می‌دهد. {Sاینکه در شهنامه‌ها آورده‌اند#رستم و روبینه تن اسفندیارS} {Sتا بدانند این خداوندان ملک#کز بسی خلق است دنیا یادگارS}و در قصیده‌ای که به ظاهر در ستایش حکمران مغول استمی‌گوید: {Sدنیا نیرزد آنکه پریشان کنی دلی#زنهار بد مکن که نکرده است عاقلی#بعد از هزار سال که نوشیروان گذشت#گویند از او هنوز که بودست عادلیS}یا می‌گوید: {Sبه سیم و زر نکونامی به دست‌آر#منه بر هم که برگیرندش از هم#فریدون را سرآمد پادشاهی#سلیمان را برفت از دست خاتم#به نیشی می‌زند دوران گیتی#که آن را تا قیامت نیست مرحمS}در نظر سعدی ستمگری در حق مردم و حتی غیر مردم موجبفروافتادن آدمی در حضیض است و او را از پایگاه انسانی او فرومی‌آورد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.