Skip to main content
فهرست مقالات

نیست شرح این سخن را منتها

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : مثنوی ، مصحح ، شارح ، کتاب ، متن ، روحانی ، مصراع ، مولانا ، مکاشفات رضوی در شرح مثنوی ، خواننده

خلاصه ماشینی:

"»1 نچه مصحح انجام داده است این شرح،یک بار سالها پیش(1294 ق)،به چاپ سنگی رسیده2و آقای دکتر روحانی علاوه بر آن نسخۀ چاپ سنگی،با در اختیارداشتن دو نسخۀ خطی دیگر(مربوط به قرن 12)و با اشراف وراهنمایی استادان ارجمند مثنوی شناس،دکترشفیعی کدکنی و دکترپورنامداریان،به تصحیح انتقادی پرداخته و علاوه بر ذکر دقیقنسخه بدلها،از رسم الخط جدید،اعراب گذاری متن و عبارات عربیو ذکر صورت صحیح ابیات در پاورقی دریغ نورزیده و قسمتاعظمآن رابه عنوان رساله کارشناسی ارشد خود آماده کرده و مابقیرا با صرف وقت زیاد،به سرانجام رسانده است. چنانکه خود مصحح نیز اشاره کرده(ص پنجاه و هشت)،درتعلیقات،از منابع و مراجع اصلی و معتبر و متعددی استفاده شدهاست،تا آنجا که،در پیدا کردن مآخذ بعضی احادیث و اقوال،بر خلاف شیوۀ شارحان دیگر(مثلا استاد فروزانفر،در کتاب شریفاحادیث مثنوی)،سعی کرده است به جای مأخذ دادن از شروحمثنوی،به کتابهای حدیث مراجعه کند. اطلاعات مفید مصحح محترم از مثنوی و مباحث پیرامونی،کهازمقدمه مفصل و آوردن شواهد شعری از مثنوی و غیر آن نمایان است،به همراه نگاه مثنوی پسندانه و آسیب شناسانه به موانع فهم وشرح مثنوی و نثر همدلانه و موافق با موضوع وی،در نوشتنمقالات،و مراجعات مکرر به شرحهای پیش از شارح و دیدن منابعفراوان دیگر،و نیز پذیرفتن فروتنانۀ ناکامیهایش(که مجموعا اندکاست و بیشتر به منابع اشعار یا برخی اقوال و احادیث راجع است وبا شرایط یک رساله تحصیلی،کاملا پذیرفته)ارزش کار وی را بیشاز آنچه انتظار است،پیش چشم منصفان و مشفقان آشکار می‌کند. مصحح محترم نیز،چنانکه خود در مقدمه آورده است،در بسیاریموارد،مصراع یا کلمات ذکر نشده را در افزوده و در میان قلاب[]قرار داده است،اما متأسفانه این کار در همۀ موارد مشابه،صورتنگرفته و در برخی موارد،خصوصا وقتی که مصراع یا بیت صورتعربی دارد و یا توالی بیتها از هم فاصله گرفته است،نقل کامل بیتبسیار ضروری به نظر می‌رسد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.