Skip to main content
فهرست مقالات

در قلمرو ادبیات اقلیمی

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : ادبی ، گیلان ، ادبیات اقلیمی ، قلمرو ادبیات اقلیمی ، داستان‌نویسی ، ادبیات اقلیمی گیلان ، بررسی ادبیات اقلیمی گیلان ، بررسی ادبیات اقلیمی ، روستایی ، ادبیات داستانی

خلاصه ماشینی:

"الف-نویسنده هدف مقاله را چنین توضیح می‌دهد:«این مقدمهمی‌کوشد از همین منظر(منطقه‌گرایی)نما و شمایی از داستان نویسیو داستان نویسان شمال ایران[البته منظور ایشان از شمال مشخصاگیلان است]به دست دهد و در چند و چون عناصر و عواملی کهتشخص داستان‌نویسی این منطقه بر آن استوار است سخنی به میانآورد. خود او نیز به رغم آنکه نوشته است«نویسندگان شمال[گیلانی]بهدلیل موقعیت اقلیمی و دوری از جغرافیای جنگ کمتر به این مورداقبال نشان داده‌اند»ولی با اشاره به چند نمونۀ پراکنده و نیز به دلیلنگرش ناظر بر تدوین مقالۀ خود-نگرش منطقه‌گرایانه-از این نوعادبیات به عنوان گرایش در ادبیات داستانی گیلان یاد کرده است. مسایل کم‌اهمیت‌تری نیز در مقاله وجود دارد که به ذکر برخیاز آنها می‌پردازم: الف-نوشته است:«از منظر منقطه‌گرایی و ادبیات اقلیمی،داستان نویسی ایران به چند بخش عمده قابل تقسیم است:شمال، جنوب و مرکز»و در ادامه می‌نویسد:«تاکنون کسی از این منظر سراغداستان‌نویسی«مرکز»نرفته است. در نهایتمی‌توان گفت چنانچه نویسنده اطلاعات ارائه شده در مقالۀ خود رابا مآخذ و منابع کتاب شناسی آنها توأم می‌کرد،احتمالا این مقالهمی‌توانست مورد استفادۀ پژوهشگران ادبیات داستانی قرار گیرد. برای نمونه اگر نویسنده‌ای یک منطقه یا مکانجغرافیایی را با اسم و مشخصات واقعی آن توصیف کند که آدمهایساکن در آن،در واقع شخصیتهای داستان،با واژگان و اصطلاحاتبومی خاص آن منطقه یا مکان جغرافیایی گفت‌وگو کنند و در عین حالنویسنده به مراسم و آیینی استناد کند که متضمن فرهنگ و فولکلورآن منطقه یا مکان جغرافیایی باشد،طبعا ما با داستانی دارای جنبۀ«منطقه‌ای»یا«اقلیمی»روبه‌رو خواهیم بود که مشخصا از«ادبیاتدیگر مناطق قابل تفکیک است»،حتی اگر داستان در عین حال شاملتوصیف مناطق و مکانهای جغرافیایی و طبعا بیان کنندۀ خصوصیاتفرهنگی و فولکلوریک دیگری نیز باشد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت)