Skip to main content
فهرست مقالات

قصه های ایرانی ناشناخته اند

مصاحبه شونده:

مصاحبه کننده:

(10 صفحه - از 20 تا 29)

کلید واژه های ماشینی : قصه‌ها ، قصۀ عامیانه ، تعزیه ، ایران ، داستان ، ادبیات ، اسکندر ، فارسی ، اسماعیلی ، فرانسه

خلاصه ماشینی:

"به خصوص وقتی که من شروع به تصحیح ابومسلم نامه کردم،در واقع با اینکه یک اقیانوس بین ما فاصله افتاده بود،شخص(به تصویر صفحه مراجعه شود)شریف ایشان بود که این بار سنگین را بر دوش من گذاشت و مراواقعا تشویق کرد،اما افسوس که در آغاز راه،صحنه را خالی کرد. در فرهنگهای دیگر چنین گنجینه‌ای بسیار نادر است و ما اینها راداریم ولی روی آن زیاد کار نکردیم،اینها را سالها نادیده گرفتیم تااینکه زحماتی که دکتر محجوب در معرفی اینها کشیدند،موجبشد تا اساتید و بزرگان،اندک اندک متوجه این مبحث شدند وحتی اگر اشتباه نکنم استاد همایی در جایی گفته‌اند که یک فصلاز ادبیات فارسی را که ناشناخته بود،دکتر محجوب به تاریخادبیات ایران اضافه کرد. بنابراین درتقسیم‌بندی شما قصه‌های عامیانه کجا قرار دارد؟ (به تصویر صفحه مراجعه شود)اسماعیلی:بله،ما ادبیات رسمی داریم که زاییدۀ فکرشاعران نابغه است مثل مثنوی،خمسه و شاهنامه که بعضیها قصهاست و بعضی نیست و چیزهایی داریم که در واقع ممکن استزاییدۀ فکر یک نفر نباشد یا زاییدۀ فکر یک نفر باشد اما جزء ادبیاترسمی محسوب نمی‌شود. در فرانسهخانمی است به نام خانم مارینا گایارد که روی این قصه‌ها کارمی‌کند و کاری در دست تحقیق داشت در مورد عیار و عیاری درایران و ایشان کارشان تمام بود اما وقتی ابو مسلم نامه را به ایشانمعرفی کردم. آیا تصحیح این دو اثر تمام شده است؟ (به تصویر صفحه مراجعه شود)اسماعیلی:یکی از قصه‌هایی که به ابو طاهر طرطوسینسبت می‌دهند و در داراب نامه به صراحت ذکر شده که روایتیاز اسکندر به ابو طاهر وجود دارد که اسکندر نامۀ اوست البتهداراب نامه نیمۀ بیشترش روایت اسکندر است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.