Skip to main content
فهرست مقالات

زبانی که نامی بر آن نمی چرخد

نویسنده:

(4 صفحه - از 106 تا 109)

کلید واژه های ماشینی : شعر ، شاعر ، زبان ، درخت ، واژه ، مخاطب ، قنبر یوسفی در مجموعه شعر ، راوی ، قنبر یوسفی در مجموعۀ ، مرگ

خلاصه ماشینی:

"اصولا در شعر نگاره یا تجسمی و یا کانکریت،تلاش شاعر دردیداری کردن شعر از طریق به نمایش گذاشتن واژه‌هایی است کهاز پتانسیل و بار معنایی مورد نظر برخوردار باشد تا مخاطب ضمنشنیدن،از دیدن این نوع کارکرد واژگانی که معنایی خاص را درکل اثر در نظر دارد به لذت بیشتری دست یابد. ن)استفاده کرده،اما آن گونه که درشعر حمید مصدق از این واژه استفادۀ مطلوبی صورت گرفته،یوسفی از آن بهره نبرده است،زیرا حمید مصدق ضمنشکسته‌نویسی کلمه،آن را به شکلی فرو ریخته نوشته است که ازطریق این تصویر،معنا و مفهوم مورد نظر شاعر دقیق‌تر به مخاطبانتقال داده می‌شود و این نشانگر عدم آگاهی دقیق و درستیوسفی به منبع انرژی کلمات و ظرفیت معنایی آن است. «لکنت»در شعر(15)ص 24 نیز دیگر نمونۀ موفق در اینمجموعه است که قنبر یوسفی در مجموعۀ کسی از این شعر سردر می‌آورد از آن بهره جسته است؛زیرا شاعر به وسیله تفکیک وجدانویسی حروف این کلمه،موجب شده تا خواننده آن را بالکنت زبان بخواند و دقیقا حس مورد نظر را درک کند و با نیتشاعر همراه شود. اما در(به تصویر صفحه مراجعه شود)جمع‌بندی این مبحث می‌توان گفت که این شگرد استفاده شدهدر مجموعه شعر مورد بحث،آن هم به این حجم این ذهنیت راتقویت می‌کند که شاعر بعد از سرایش شعر،آگاهانه دست به اینکار زده باشد،زیرا استفادۀ سطحی و خشک از این روش حاکی ازدرونی نشدن«تجسم‌سازی واژگانی»در ذهن شاعر و نپیوستن آنبه ضمیر ناخودآگاه سراینده است. قنبر یوسفی در مجموعۀ کسی از اینشعر سر در می‌آورد شناسنامه‌ای مستقل به لحاظ کاربرد زبانیاز خود به جا نگذاشته و با زبان برخوردی جسورانه نداشته استو این باعث شده تا شعر او در سطح بماند و تأثیرات شاعران دور ونزدیک بر ذهن و زبانش به شکل واضحی خود را نشان دهد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.