Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی عوامل مؤثر بر شکل گیری مساله ی حاشیه نشینی و پیامدهای اجتماعی آن در شهر اهواز

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (26 صفحه - از 89 تا 114)

کلیدواژه ها :

مهاجرت ،حاشیه‌نشینی ،فرهنگ فقر ،محرومیت نسبی ،دافعه‌های اقتصادی و اجتماعی-فرهنگی محل سکونت قبلی ،جاذبه‌های اقتصادی‌ و اجتماعی-فرهنگی شهر

کلید واژه های ماشینی : شهر اهواز ، افزایش میزان محرومیت نسبی حاشیه‌نشینان ، حاشیه‌نشینی ، شهر ، دافعه‌های اقتصادی محل سکونت ، مهاجران ، مهاجرت ، فرهنگ فقر در منطقه‌ی حاشیه‌نشین ، دافعه‌های ، مناطق حاشیه‌نشین

هدف از نگارش این مقاله«بررسی عوامل مؤثر بر شکل‌گیری مسأله‌ی حاشیه‌نشینی و پیامدهای‌ اجتماعی آن در شهر اهواز»است.روش تحقیق در این پژوهش از نوع پیمایشی و شیوه‌ی نمونه‌گیری آن، خوشه‌ای چندمرحله‌ای است.جامعه‌ی آماری این تحقیق را حاشیه‌نشینان شهر اهواز تشکیل می‌دهند که تعداد آنها در سال 1383،بالغ بر 120000 نفر بوده است و از آن تعداد،384 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند و از طریق پرسشنامه طراحی و اجرا شده است.نتایج پژوهش نشان داد که مهاجرت از محیطهای کوچک‌ روستایی و شهری اطراف به شهر اهواز،مهمترین عامل ایجاد و گسترش مناطق حاشیه‌نشین می‌باشد که خود تحت تأثیر دافعه‌های اقتصادی و اجتماعی-فرهنگی محل سکونت قبلی و جاذبه‌های اقتصادی و اجتماعی- فرهنگی شهر بوده است.همچنین در بحث پیامدهای اجتماعی مشخص شد که بین شدت حاشیه‌نشینی و افزایش میزان محرومیت نسبی حاشیه‌نشینان رابطه وجود دارد که در نهایت باعث حاکم شدن فرهنگ فقر در منطقه‌ی حاشیه‌نشین شده است.

خلاصه ماشینی:

"در قسمت مربوط به پیامدهای اجتماعی آن به ارایه مدل نظری‌ تحقیق در ذیل پرداخته می‌شود: (به تصویر صفحه مراجعه شود) منبع:نگارندگان‌ مدل نظری تحقیق با توجه به مدل نظری فوق،مهمترین عامل مؤثر در شکل‌گیری حاشیه‌نشینی، مهاجرت‌های بی‌رویه به شهرها می‌باشد که این نیز معلول عوامل گوناگونی همچون دافعه‌های‌ اقتصادی محل سکونت قبلی،دافعه‌های اجتماعی-فرهنگی محل سکونت قبلی،جاذبه‌های‌ اقتصادی شهر و جاذبه‌های اجتماعی-فرهنگی شهر می‌باشد و در نهایت مجموعه‌ی این‌ عوامل به ایجاد و گسترش مناطق حاشیه‌نشین در شهرها منجر می‌شود که این خود نیز باعث‌ افزایش میزان محرومیت نسبی حاشیه‌نشین می‌شود و در نهایت به‌زعم اسکار لوئیس، مجموعه‌ی این عوامل به تولید و درونی‌شدن فرهنگ فقر در مناطق حاشیه‌نشین می‌انجامد. این مقوله نیز در این‌ پژوهش مورد سنجش قرار گرفت و نتایج آن در صفحه‌ی بعد نشان داده شده است: آزمون گویه‌های محرومیت نسبی (به تصویر صفحه مراجعه شود) براساس جدول فوق،تمامی گویه‌های مربوط به محرومیت نسبی،معنی‌دار بوده و لذا متغیر حاشیه‌نشینی باعث افزایش میزان محرومیت نسبی حاشیه‌نشینان می‌شود. بدین معنی که همه گویه‌ها را در درون بعد قرار داده‌ و از این طریق بعد محرومیت نسبی ایجاد شد و سپس جهت تأیید یا رد حاشیه‌نشینی بر افزایش میزان محرومیت نسبی از آزمون‌ X2 تک‌متغیره استفاده گردید که نتایج آن در جدول صفحه‌ی بعد ارایه شده است: آزمون فرضیه پنجم (به تصویر صفحه مراجعه شود) براساس جدول فوق،مقدار X2 برابر با 582/391،درجه‌ی آزادی برابر با 4 و سطح‌ معناداری برابر با 0/000 می‌باشد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.