Skip to main content
فهرست مقالات

چکیده رسالات: تقسیمات کشوری، تعامل قومیت ها و امنیت ملی (غرب و شمال غرب ایران، کردها و آذری ها)

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : غرب و شمال غرب ایران ، امنیت ملی ، غرب ، شکل‌گیری الگوی فعلی تقسیمات کشوری ، شمال غرب و غرب ایران ، آذری ، سیاسی ، حیث جغرافیای سیاسی مرزبندی‌های ، تحقیق شناسایی تأثیر الگوهای فضایی ، شمال غرب و غرب کشور

روش‌های آماری توصیفی،استنباطی و فضایی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج حاصل عبارتند از: اول-شکل گیری الگوی فعلی تقسیمات کشوری از ابتدای مرحله تعریف قانونی‌ خود در سال 1385 ه.ش و همچنین تغییرات بعدی آن در طول یکصد سال مورد مطالعه،متأثر از شرایط سیاسی-فرهنگی حاکم بر منطقه بوده و بر این اساس از حیث جغرافیای سیاسی مرزبندی‌های معنی‌داری را به خود گرفته است. دوم-درخواست و تحقق تغییرات در این الگو که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی‌ رشد فزاینده‌ای به ویژه در شکل‌گیری شهرستان‌های جدید داشته است،علیرغم‌ شرایط فرهنگی-سیاسی حاکم بر منطقه مورد مطالعه در غالب موارد،ماهیت‌ قومی-زبانی نداشته و عمدتا در راستای فراهم شدن شرایط مناسب‌تری برای بهره‌ مندی در چرخهء توسعه‌های اداری-اقتصادی بوده است. سوم-در الگوی حاکم بر تقسیمات کشوری ایران در مناطق مورد مطالعه عوامل‌ فرهنگی مؤثر بوده ولی در تغییرات درون مرزهای داخلی آن عوامل اداری-توسعه‌ ای نقش بیشتری را ایفا نموده و از حیث اثر گذاری بر ابعاد سیاسی،اقتصادی، اجتماعی و امنیت ملی دارای رابطه عمیق می‌باشد.تأثیر این رابطه در مناطق‌ کردنشین جنوب آذربایجان غربی و کردستان نسبت به مناطق آذری نشین و کردنشین کرمانشاه و ایلام از تأثیر بیشتری برخوردار بوده است.هدف از این تحقیق شناسایی تأثیر الگوهای فضایی بر امنیت ملی به منظور دست‌ یابی به نقش بهینه این الگوها در سازماندهی سیاسی فضای جمهوری اسلامی ایران‌ بوده است.دستیابی به این هدف از مسیر پاسخگویی به این سؤال اصلی است که؛ "تا چه اندازه الگوی تقسیمات کشوری با الگوی توزیع اقوام در شمال غرب و غرب‌ ایران انطباق داشته و این امر تا چه حد بر ایجاد و افزایش امنیت و آرامش ملی تأثیر گذار بوده است‌".فرضیات سه گانه این تحقیق براساس سئوالات فرعی منبعث از نگاه تاریخی،عوامل مؤثر بر تغییرات و تأثیر گذاری بر مألفه‌های امنیت ملی،تعیین‌ شد.دوره زمانی مورد بررسی علیرغم داشتن نگاهی اجمالی در تاریخ از دوران‌ باستان به بعد به طور مشخص دوره یکصد ساله معاصر از سال 1385 ه ش بوده و منطقه جغرافیایی مورد مطالعه استان‌های آذری و کردنشین شمال غرب و غرب‌ کشور است. در این رساله روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است و از روش جمع‌آوری اسنادی‌ و میدانی(مصاحبه و پرسشنامه)بهره برداری شده است.یافته‌ها با استفاده از

خلاصه ماشینی:

"تقسیمات کشوری،تعامل قومیت‌ها و امیت ملی‌ (غرب و شمال غرب ایران،کردها و آذری‌ها) (چکیده رساله) محمد قصری‌1 استاد راهنما:دکتر محمد رضا حافظ نیا اساتید مشاور:دکتر حمید احمدی-دکتر حسین حسینی مقطع:دکتری سال:4831 هدف از این تحقیق شناسایی تأثیر الگوهای فضایی بر امنیت ملی به منظور دست‌ یابی به نقش بهینه این الگوها در سازماندهی سیاسی فضای جمهوری اسلامی ایران‌ بوده است. دستیابی به این هدف از مسیر پاسخگویی به این سؤال اصلی است که؛ "تا چه اندازه الگوی تقسیمات کشوری با الگوی توزیع اقوام در شمال غرب و غرب‌ ایران انطباق داشته و این امر تا چه حد بر ایجاد و افزایش امنیت و آرامش ملی تأثیر گذار بوده است‌". سوم-در الگوی حاکم بر تقسیمات کشوری ایران در مناطق مورد مطالعه عوامل‌ فرهنگی مؤثر بوده ولی در تغییرات درون مرزهای داخلی آن عوامل اداری-توسعه‌ ای نقش بیشتری را ایفا نموده و از حیث اثر گذاری بر ابعاد سیاسی،اقتصادی، اجتماعی و امنیت ملی دارای رابطه عمیق می‌باشد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.