Skip to main content
فهرست مقالات

الگوی کارآمد بازاریابی خدمات مالی در بورس اوراق بهادار تهران

نویسنده:

علمی-ترویجی (وزارت علوم)/ISC (18 صفحه - از 123 تا 140)

کلیدواژه ها :

الگوی بازاریابی خدمات مالی ،آمیخته‌ای بازاریابی

کلید واژه های ماشینی : بورس اوراق بهادار تهران ، معاملات کارگزاران بورس اوراق بهادار ، بازاریابی خدمات مالی در بورس ، بازاریابی خدمات مالی ، بازار ، بازاریابی ، خدمات مالی در بورس اوراق ، توسعه معاملات کارگزاران بورس اوراق ، کارگزاری ، آمیخته‌های بازاریابی معاملات خرده

در این مقاله،با توجه به اهمیت و کاربرد بازاریابی خدمات مالی در توسعه معاملات‌ کارگزاران بورس اوراق بهادار،به بررسی این موضوع پرداخته شده است.این مقاله‌ حاصل پژوهشی پیمایشی در مورد کاربرد مفاهیم،روشها و مدلهای بازاریابی خدمات‌ مالی در بورس اوراق بهادار تهران بوده و یافته‌های تحقیق شامل موارد زیر است: (1)آمیخته‌های بازاریابی:آمیخته‌های بازاریابی معاملات خرده عبارتند از:(الف) افراد(ب)فرآیند(ج)مکان(د)ترویج(ه)شواهد فیزیکی و عوامل بیرونی نیز بر معاملات کارگزاری تأثیر می‌گذارند و آمیخته‌های بازاریابی معاملات عمده عبارتند از: (الف)فرآیند(ب)محصول(شهرت کارگزاری)(ج)ترویج(ارائه اطلاعات)(د)افراد و عوامل بیرونی نیز بر معاملات کارگزاری تأثیر می‌گذارند.

خلاصه ماشینی:

"7-7-با توجه به مطالب فوق الگوی بازاریابی خدمات کارگزاری بصورت زیر استخراج شده است: (تصویرتصویر) نمودار 1-الگوی بازاریابی در معاملات خرده (تصویرتصویر) نمودار 2-الگوی بازاریابی در معاملات عمده 8-و با توجه به یافته‌های تحقیق به نظر می‌رسد که این الگو در آینده دارای‌ تغییراتی بوده و عوامل زیر از اهمیت بیشتری برخوردار باشند: 8-1-تحقیقات بازاریابی: -در زمینه شناخت خود:بررسی و مطالعه فعالیتهای خود(قوتها،ضعفها و عملکرد) -شناخت سرمایه‌گذاران:بررسی و مطالعه سرمایه‌گذاران(خریداران و فروشندگان) و آشنایی با معیارهای خرید و فروش سرمایه‌گذاران -شناخت شرایط محیطی:تحقیق و مطالعه در مورد بازار سهام و بررسی و مطالعه‌ عوامل محیطی اثرگذار 8-2-تقسیم بازار،معیارهای آن و بازار هدف: -تقسیم‌بندی سرمایه‌گذاران(خریداران و فروشندگان) 8-3-داشتن برنامه بازاریابی و داشتن استراتژی: -داشتن برنامه بازاریابی مشخص -داشتن استراتژی 8-4-بازاریابی رابطه‌ای و مشتری‌گرایی: -تلاش برای خوشنامی در بازار -جذب مشتریان جدیدنتیجه‌گیری قبل از انجام تحقیق تصور می‌شد که روشهای بازاریابی بوسیله کارگزاران بورس‌ اوراق بهادار تهران رعایت نمی‌شود ولی یافته‌های تحقیق که صرفا براساس شرایط حاکم در بازار بورس اوراق بهادار ایران بدست آمده نشان داد که: -روشهای بازاریابی بوسیله کارگزاران رعایت شده ولی بصورت سیستمی نبوده و فاقد تشکیلات،استراتژی و ساختار مشخصی است به عبارت دیگر آنچه که به عنوان‌ بازاریابی خدمات کارگزاری تاکنون صورت گرفته بیشتر حاصل تجربه و تمایل مدیران‌ بوده و نه مبتنی بر فعالیتهایی سیستمی و با ساختار و با استراتژیهای مدون."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.