Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر صادرات بر رشد اقتصادی ایران با تأکید بر صادرات خدمات فنی و مهندسی

نویسنده:

ISC (24 صفحه - از 49 تا 72)

کلیدواژه ها :

اقتصاد ،ایران ،صادرات غیر نفتی ،خدمات فنی و مهندسی ،صادرات ،توسعه اقتصادی ،مدل اقتصاد سنجی

کلید واژه های ماشینی : صادرات ، صادرات خدمات فنی ، بررسی تأثیر صادرات خدمات فنی ، صادرات غیر نفتی ، رشد اقتصادی ، صادرات نفتی ، خدمات فنی و مهندسی ، تأثیر صادرات بر رشد اقتصادی ، صادرات غیر نفتی بر رشد ، نفتی

هدف اصلی این مقاله؛بررسی تأثیر صادرات خدمات فنی و مهندسی بر رشد اقتصادی است.صادرات خدمات فنی و مهندسی نه تنها به عنوان یکی از اقلام صادرات غیر نفتی بر رشد اقتصادی تأثیرگذار است، بلکه اهمیت آن در ارتقای قابلیت‌های فنی و تکنولوژیکی بسیار با اهمیت تلقی می‌شود.به عبارت دیگر صادرات خدمات فنی و مهندسی موجب می‌شود که نه تنها صادرات افزایش یابد، بکله از طریق رشد بهره‌وری در بخش خدمات فنی و مهندسی و اثر آن بر بهره‌وری سایر بخش‌ها، موجبات ارتقای رشد اقتصادی را فراهم آورد. در این نوشتار رابطه میان رشد صادرات و رشد اقتصادی در دو مدل جداگانه تخمین زده شده است.مدل اول برای دوره ساله‌های 78-1338 با استفاده از آمارهای سالانه و مدل دوم برای دوره 79-1373 با استفاده از آمارهای فصلی مورد آزمون قرار گرفته است.برای نتایج در هر دو مدل حاکی از این است که صادرات غیر نفتی و صادرات خدمات فنی و مهندسی تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی بر جای می‌گذارد.علاوه بر این در این مقاله، چگونگی آثار شوک‌های مختلف بر رشد اقتصادی در طول زمان و میزان تغییرات متغیرها بر رشد اقتصادی با روش«تجزیه خطای پیش‌بینی»مورد توجه قرار گرفته است.آزمون از مدل خود همبستگی برداری استفاده شده است.

خلاصه ماشینی:

"جدول شماره 1-آزمون ریشه واحد دیکی فولر برای سطح داده‌های سری زمانی(1)-white noise(2)-augminted dickey fuller test (به تصویر صفحه مراجعه شود)جدول شماره 2-آزمون ریشه واحد دیکی فولر گسترش یافته برای تفاضل مرتبه اول داده‌های سری زمانیبررسی مدلهمان طور که گفته شد در این مدل قصد داریم تا اثر واردات کل، صادرات غیر نفتی و صادرات نفتی را بر رشد اقتصادی طی سال‌های 78-1338 مورد بررسی قرار دهیم. جدول شماره 3-آزمون ریشه واحد دیکی فولر برای سطح داده‌های سری زمانیجدول شماره 2-آزمون ریشه واحد دیکی فولر گسترش یافته برای تفاضل مرتبه اول داده‌های زمانی بررسی مدلدر بررسی مدل دوم، اث رصادرات خدمات فنی و مهندسی، واردات کل و نیز تأثیر صادرات نفتی بر رشد اقتصادی مورد برسی قرار گرفته و برای انجام آن از داده‌های سری زمانی به صورت فعلی طی ساله‌های 1379-1373 استفاده شده است. اگر شوک مثبتی از ناحیه لگاریتم صادرات خدمات فنی و مهندسی، بر رشد اقتصادی وارد شود؛این شوک به صورت مثبت ظاهر شده و در ابتدا طی دو دوره باعث افزایش رشد اقتصادی می‌گردد و از این دوره به بعد، با روندی آرام به کاهش رشد می‌انجامد؛به طوری که در دوره چهارم اثر آن بر رشد صفر است و از این دوره به بعد تا اواخر دوره پنجم این شوک اثر منفی و بسیار ناچیزی بر رشد بر جیا می‌گذارد سپس دوباره روند افزایشی خود را ادامه می‌دهد و تقریبا از دوره هفتم به بعد اثر آن به سمت صفر نزدیک شده و مستهلک می‌گردد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.