Skip to main content
فهرست مقالات

راهبرد مناسب بیمه محصولات کشاورزی مطالعه موردی محصولات استراتژیک

نویسنده:

ISC (24 صفحه - از 101 تا 124)

کلیدواژه ها :

بیمه ،بخش کشاورزی ،محصولات استراتژیک ،گندم ،پنبه ،ریسک ،استان خراسان ،استان فارس ،استان لرستان ،استان آذربایجان شرقی ،استان سمنان

کلید واژه های ماشینی : بیمه، کشاورزی، بیمه محصولات کشاورزی، بیمه محصولات کشاورزی مطالعه موردی، استان، محصولات کشاورزی مطالعه موردی محصولات، دما و بارندگی، تولید، عملکرد پنبه آبی استان خراسان، پنبه آبی استان خراسان

نقش کشاورزی در برنامه‌های توسعه اقتصادی از دیدگاه‌های گوناگون، به ویژه از نظر اقتصاد تولید و تأمین غذای جمعیت فزاینده جامعه بیش از پیش باید مورد توجه اهل نظر، برنامه‌ریزان و سیاستگذاران قرار گیرد.از جمله موانعی که پیوسته به عنوان مشکل در را توسعه این بخش اقتصادی مطرح شده، خطرپذیری در بعد تولید محصولات است؛این مشکل به دلیل احتمال وقوع حوادث پیش‌بینی ناپذیر مانند متغیرهای جوی در راه سرمایه‌گذاری و برپایی بخش کشاورزی سازمان یافته، موانع نقشی اساسی ایفا می‌کند.از این جهت است که بیمه محصولات کشاورزی به عنوان راهکاری اجتناب ناپذیر برای دستیابی به هدف‌های توسعه، می‌بایست مورد توجه ویژه قرار گیرد. در این مطاله با استفاده از متغیرهای هواشناسی مانند دما و بارندگی سالانه بر حسب نوع محصولات زراعی استراتژیک گندم و پنبه آبی، توابع تولید به صورت عملکرد در هکتار با استفده از نرم افزار eview برآورده شده است؛نتایج حاکی از آن است که واکنش عملکرد پنبه آبی استان خراسان و سمنان در مقابل دما و بارندگی و کاهنده و واکنش عملکرد گندم آبی استان فارس، لرستان و آذربایجان شرقی فزایده است و در نتیجه حمایت پنبه استان خراسان و سمنان در متقابل متغیرهای دما و بارندگی توصیه می‌شود.

خلاصه ماشینی:

"پس از انجام برآوردهای مختلف، مدل نهایی به صورت زیر می‌باشد:در مدل فوق:q-عملکرد در هکتار(برحسب کیلو گرم)a-سطح زیر کشت(برحسب هکتار)r-متوسط بارندگی سالانه در دوره کشت گندم استان لرستان(برحسب میلی متر)t-متوسط دمای سالانه در دوره کشت گندم استان لرستان(برحسب درجه سانتیگراد)log-لگاریتم d-دیفرانسیلدر مدل اصلی که در فصل روش تحقیق نشن داده شد، یکی از نهاده‌های معرفی شده، بذر و کود شیمیایی مصرفی در هکتار بود که به علت نداشتن اعتبار آماری، خود به خود از این مدل حذف شده و سایر متغیرها، دارای اعتبار آماری می‌باشند(آماره t) و کلیه نهاده‌ها در درصد مناسبی تغییرات تولید گندم آبی استان لرستان را توضیح می‌دهندو کل مدل هم از اعتبار آماری مناسبی(آماره f)برخوردار است. پس از انجام برآوردهای مختلف، مدل نهایی به صورت زیر می‌باشد: در مدل فوق:q-عملکرد در هکتار(برحسب کیلو گرم)a-سطح زیر کشت(برحسب هکتار)s-بذر مصرفی در هکتار(برحسب کیلو گرم)r-متوسط بارندگی سالانه در دوره زراعی پنبه آبی استان سمنان(برحسب میلی متر)t-متوسط دمای سالانه در دوره زراعی پنبه آبی استان سمنان(برحسب درجه سانتی گراد)log-لگاریتم d-دیفرانسیلدر مدل اصلی که در فصل روش تحقیق نشان داده شد یکی از نهاده‌های معرفی شده کود شیمیایی مصرفی برای تولید محصول پنبه سمنان بود که به علت نداشتن اعتبار آماری خود به خود از این مدل حذف گردید و سایر متغیرها دارای اعتبار آماری مناسب می‌باشند(آماره t)و کلیه نهاده‌ها در درصد بالایی تغییرات تولید پنبه آبی استان سمنان را توضیح می‌دهندو کل مدل هم از اعتبار آماری مناسبی(آماره f)برخوردار است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.