Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی عوامل مؤثر بر مالیات تورمی در اقتصاد ایران (1380-1340)

نویسنده:

ISC (20 صفحه - از 157 تا 176)

کلیدواژه ها :

مالیات تورمی ،حق الضرب پول ،مصرف بخش خصوصی ،متغیرهای ساختاری تولید ،الگوهای ardl ،مدل تصحیح خطا ecm

کلید واژه های ماشینی : مالیات تورمی ، آثار متغیرهای ساختار تولید اقتصاد ، اقتصاد ، بررسی آثار متغیرهای ساختار تولید ، مالیات تورمی در اقتصاد ایران ، مصرف ، بررسی اثر مالیات تورمی ، تولید اقتصاد بر مالیات تورمی ، بخش صنعت و معدن ، تولید

در این مقاله به بررسی آثار متغیرهای ساختار تولید اقتصاد بر مالیات تورمی و همچنین بررسی اثر مالیات تورمی، بر مصرف بخش خصوصی پرداخته می‌شود.این بررسی که طی دوره 80-1340 در اقتصاد ایارن به روشهای هم‌انباشتگی ساختاری و خود همبسته، با توزیع وقفه‌های زمانی ardl صورت گرفته است، به طور کلی نتایج زیر آشکار می‌گردد: در مورد اثر متغیرهای ساختاری، تولید کلیه متغیرها در هر دو حالت جنگ و صلح، تأثیر معنی‌داری بر مالیات تورمی دارند.این تأثیر در مورد بخشهای کشاورزی و صنعت و معدن مستقیم، و در مورد بخشهای صادرات-واردات و نفت، به صورت رابطه‌ای معکوس هستند. مقایسه ضرایب نشان می‌دهد بیشترین تأثیرگذاری بر مالیات تورمی به واسطه بخش صنعت و معدن، و کمترین تأثیرگذاری نیز، به واسطه بخش نفت است.از سوی دیگر، مالیات تورمی در کوتاه مدت و بلند مدت تأثیر معین‌دار و منفی بر مصرف بخش خصوص می‌گذارد.

خلاصه ماشینی:

"این بررسی که طی دوره 80-1340 در اقتصاد ایارن به روشهای هم‌انباشتگی ساختاری و خود همبسته، با توزیع وقفه‌های زمانی ardl صورت گرفته است، به طور کلی نتایج زیر آشکار می‌گردد:در مورد اثر متغیرهای ساختاری، تولید کلیه متغیرها در هر دو حالت جنگ و صلح، تأثیر معنی‌داری بر مالیات تورمی دارند. (به تصویر صفحه مراجعه شود)با توجه به توضیحات ارائه شده و تحقیقات انجام شده توسط«ادواردز» 1 مدل فوق در مورد اقتصاد ایران به شکل زیر برآورده می‌شود:sxm-سهم بخش واردات و صادرات در تولید ناخالص داخلی؛ smi-سهم بخش تولید صنعت و معدن در تولید ناخالص داخلی؛ sagre-سهم بخش تولید کشاورزی در تولید ناخالص داخلی؛ soir-سهم بخش تولید نفت در تولید ناخالص داخلی؛ s-مالیات تورمی؛ w-متغیر مجازی جنگ. در این تحقیق نشان داده شد که هر چه سهم بخش صادرات و واردات در تولید ناخالص داخلی افزایش یابد، میزان مالیات و عوارض، افزایش می‌یابد و دولت کمتر به دلیل کسری بودجه و عدم تحقق درآمدهایش به تورم داخلی دامن می‌زند؛ بنابراین یا چاپ پول و استفراض از بانک مرکزی تورم را تشدید می‌کند. بر اساس نظریه‌های اقتصادی و شرایط اقتصاد ایران انتظرا این است که در بلند مدت افزایش تولید د ربخش صنعت و معدن منجر به کاهش مالیات تورمی گردد و در نتیجه تأثیر منفی داشته باشد. ضریب ecm(1-)بیانگر آن است که جزء تصحیح خطا به صورت همگرا عمل می‌کند به عبارت دیگر، در هر دوره زمانی-از زمان بررسی شده-به میزان 65 درصد از انحرافات موجود در برآورد را تقلی می‌دهد بیشترین حساسیت، مربوط به متغیر حجم واقعی پول می‌باشد که در وتاه مدت و بلند مدت بیشترین تأثیر را بر مصرف خصوصی گذاشته است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.